FOTO: Måns Berg
FOTO BYGGBILDER: Gustav Kaiser, Vasakronan

Magasin X är med sina sju våningar och en BTA på 16 600 m2  Sveriges största kontorshus i trä – mitt i centrala Uppsala.

Byggnaden ritades upp av White Arkitekter i uppdrag från Vasakronan som är beställaren. Projektet genomfördes tillsammans med NCC och trästommen har levererats av oss på Martinsons som upphandlades som totalentreprenör med både projekteringsansvar, tillverkning och montage av stommen.

Stomsystem är uppbyggd med limträ i pelare och balkar samt KL-trä i bjälklag, hisschakt och trappor. Byggnaden i sig har ett väldigt tydligt hållbarhetstänk där vår trästomme haft en betydande del för att minska klimatavtrycket och bidra till en behaglig inomhusmiljö. Förutom det rent visuella intryck som trä medför så bidrar det även till praktiska egenskaper som förbättrad inomhusluft och jämnare luftfuktighet.

Arbetet startade 2019 och under juni 2020 så började vi på Martinsons leverera och montera trästommen. Byggnaden stod klart för inflytt 2022.