Kvarteret Korsningen, Örebro

BILD: Utopia Arkitekter

Vi på Martinsons har levererat stomme och bjälklag i KL-trä och limträ till Örebros första kontorshus helt byggt i trä. Den centralt belägna byggnaden är sju våningar hög och omfattar 6 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Projektet är det första större träbyggnadsprojektet som Castellum genomför.

Byggnaden miljöcertifieras enligt standarden Miljöbyggnad Guld och enligt Sweden Green Building Councils nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha ett netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid.

– Hållbarhetsaspekten är en viktig del av byggnaden och att vi väljer en stomme i trä istället för stål och betong är den främsta anledningen att vi kan uppnå klimatneutralitet. Och som ett stort fastighetsbolag så behöver vi bidra till att bygga hållbart. Det adderar värde till byggnaden, både för oss som äger fastigheten men också hyresgästerna, säger Hans Hjalmarsson, projektutvecklare på Castellum.

Jag är stolt över att vi nu är igång med vår mest hållbara kontorsbyggnad genom tiderna. Vi kommer att lära oss mycket på vägen som också kommer till nytta i framtida projekt. Jag är säker på att vi inom en relativt snar framtid får se fler byggnader med den nya certifieringen, säger Per Gawelin, vd för Region Mitt, Castellum.