Komatsu, Umeå

Under 2021 invigdes Komatsu Forests nya produktionsanläggning och huvudkontor i Umeå. Verksamheten har högt ställda klimatmål, med koldioxidneutral produktion och effektiv energiförsörjning via solpaneler på taken. Till den sex våningar höga kontorsbyggnaden valdes en stomlösning från Martinsons, med pelare och balkar i limträ samt bjälklag i KL-trä. Totalt handlar det om 1374 m3 KL-trä och 277 m3 Limträ, där allt råmaterial kommer från skogarna i regionen.

– Vi är oerhört nöjda att det är lokal skogsråvara som används för att bygga huvudkontoret för vår världsomspännande verksamhet. Skogen ingår ju i verksamhetens produktfokus och ur ett hållbarhetsperspektiv är det optimalt. Byggkomponenterna är producerade i vår närhet och byggnaden lagrar koldioxid under hela sin livstid, säger Martin Ärlestig.