Entreprenad

Som kund väljer du själv med vilken färdigställandegrad den aktuella byggnaden ska lämnas över. En grundentreprenad upphandlas alltid lokalt av totalentreprenören. Den färdigställandegrad som erbjuds kan anpassas efter beställarens önskemål. Som vi ser det finns det stora fördelar med att ge Martinsons stort åtagande:

Bara en part att vända sig till
När Martinsons anlitas för att hantera merparten av leverans och montage i ett projekt erbjuder vi total trygghet för det som ryms inom vår del av entreprenaden.

Garantiåtagande och försäkringar
I alla montage vi åtar oss vi branschenliga försäkringar och garantier för vår del av entreprenaden.

Logistik och skarpa tidplaner
När Martinsons anlitas som entreprenör tar vi även på oss planering av logistiken, något som annars är upp till kunden att ansvara för.

Ett fast pris som stämmer
När vi sköter alla moment, allt ifrån projektering och tillverkning till logistik, transporter och montage, minskar risken för att det skulle dyka upp tillkommande kostnader.

 

Tre typexempel på hur vårt åtagande kan se ut

Materialleverans stomme

Materialleverans stomme

Om beställaren väljer att själv ansvara för montaget levererar vi ett komplett materialpaket, inklusive en exakt tillkapad stomme samt tillhörande smiden och ingjutningsdetaljer. Dessutom medföljer kompletta ritningar av stomme och detaljer.

Monterad stomme med bärplåt

Monterad stomme med bärplåt

Limträstommen monteras med en fribärande plåt som används för den efterföljande takläggningen. Beställaren ansvarar själv för att övriga leveranser och montage genomförs.

Monterad stomme med bärplåt och väggelement

Monterad stomme med bärplåt och väggelement

Beroende på var entreprenadgränsen dras kan vårt åtagande även inkludera leverans och montage av till exempel väggelement och entresolbjälklag. För väggar och entresol kan Martinsons erbjuda både egna, specialanpassade produkter i till exempel KL-trä, men även produkter från externa leverantörer.