Standardknutpunkter

En viktig del i själva konstruktionen är byggnadens knutpunkter. Därför har vi på Martinsons i mer än 50 år dokumenterat och utvecklat flera typlösningar. Möjligheten finns att använda olika typer av knutpunkter för att uppnå de olika resultat som efterfrågas. Det här är våra vanligast valda lösningar:

Hålplåt/lackad plåt

Spikplåt är den knutpunkt som används som standard på grund av dess goda egenskaper konstruktionsmässigt och att den ekonomsikt sett är mycket fördelaktig. Dessa plåtar kan fästas antingen med spik eller skruv.


Dolda infästningar/knivplåt

Denna knutpunkt är mycket estetiskt tilltalande och ger fördelar när det gäller brandkrav. Dolda knivplåtar fästs med dymlingar som drivs in i borrade håll genom både limträ och plåt.


Trälaskar

Både när det handlar om estetik och förmågan att ta hand om brandkrav är trälaskar en bra lösning. Trälaskarna skruvas fast i pelare och balk.

Utöver våra vanligast förekommande knutpunkter har vi även ett antal andra lösningar. De hittar du här.