Spännvidder

Dimensionstabell – pelare

Klicka här för att ladda ner tabellen i utskriftvänligt PDF-format.

Knäcklängd (m) 2 3 4 5 6 7 8
Knäckningsaxel y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z y – y z – z
Tvärsnittsmått
b × h
(mm)
Hållfasthetsklass                            
90 × 90 GL 30h 86 86 41 41 23 23 15 15 11 11 8 8 6 6
135 GL 30h 204 129 129 61 77 35 50 23 35 16 26 12 20 9
180 GL 30c 244 159 218 78 159 45 109 29 78 20 58 15 45 11
225 GL 30c 311 199 296 97 260 56 199 36 147 25 110 19 86 14
270 GL 30c 377 239 366 116 345 67 301 43 239 30 185 22 145 17
115 × 115 GL 30h 197 197 106 106 62 62 40 40 28 28 21 21 16 16
135 GL 30h 232 261 165 124 98 72 64 47 45 33 33 24 26 19
180 GL 30c 311 270 278 156 204 91 139 59 99 42 74 31 57 24
225 GL 30c 397 338 378 195 332 114 254 74 187 52 141 38 110 30
270 GL 30c 482 405 467 234 440 137 385 89 305 63 236 46 186 36
315 GL 30c 566 473 553 273 534 160 499 104 436 73 356 54 286 41
140 × 135 GL 30h 318 318 201 201 119 119 78 78 55 55 40 39 31 31
140 GL 30h 335 335 221 221 133 133 87 87 61 61 45 45 35 35
180 GL 30c 379 362 338 262 248 161 170 106 121 74 90 55 69 42
225 GL 30c 484 452 460 327 404 201 310 132 228 93 172 69 133 53
270 GL 30c 587 542 569 393 536 242 468 159 372 112 288 83 226 64
315 GL 30c 689 633 674 458 650 282 608 185 531 130 434 96 348 74
160 × 160 GL 30h 456 456 351 351 221 221 146 146 103 103 76 76 59 59
165 × 165 GL 30h 489 489 387 387 249 249 165 165 116 116 86 86 66 66
180 GL 30c 447 442 399 374 292 254 200 170 142 121 106 90 82 69
225 GL 30c 570 552 542 468 477 317 365 213 269 151 203 112 157 86
270 GL 30c 691 662 670 561 632 381 552 255 438 181 339 134 266 104
315 GL 30c 812 773 794 655 767 444 717 298 626 211 511 157 410 121
360 GL 30c 931 883 916 748 894 508 859 340 798 241 699 179 584 138
190 × 180 GL 30c 515 515 459 459 336 336 230 230 164 164 122 122 94 94
225 GL 30c 656 647 624 591 549 455 420 317 309 227 233 169 181 131
270 GL 30c 796 777 772 709 728 546 635 380 504 272 390 203 307 157
315 GL 30c 935 906 914 827 883 637 825 444 721 317 589 237 472 183
360 GL 30c 1073 1035 1055 945 1029 728 989 507 919 363 805 271 673 209
215 × 225 GL 30c 743 740 707 699 621 596 476 443 350 323 264 242 205 188
270 GL 30c 901 888 873 838 823 716 719 531 571 387 442 291 347 225
315 GL 30c 1058 1036 1035 978 999 835 934 620 815 452 666 339 534 263
360 GL 30c 1214 1185 1193 1118 1165 954 1119 709 1040 516 911 388 761 301
405 GL 30c 1365 1333 1351 1258 1326 1074 1291 797 1235 581 1142 436 1006 338

• Dimensionerande bärförmåga i kN för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i båda ändar (pendelpelare).

• Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av typ M, till exempel snölast.

• Hållfasthetsklass GL30c med fyra lameller eller fler eller GL30h för limträpelare med upp till tre lameller. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1 eller 2.

 

Normalt godtagna gränser för deformationer i förhållande till den fria spännvidden i bruksgränstillstånd.

Användningsområde Ej överhöjda konstruktionselement
u max,inst u max,frekv u max,fin
Takbalkar
Industri L⁄300 L⁄300 L⁄250
Skolor, butiker med mera L⁄375 L⁄375 L⁄300
Djurstallar L⁄200 L⁄200 (maximalt 30 mm)
Maskinhallar, logar med mera L⁄150 L⁄150 (maximalt 40 mm)
Golvbalkar
Generellt (1) L⁄500 L⁄375 L⁄300
Förråd och andra lokaler utan tillträde för allmänheten L⁄275 L⁄250 L⁄200
Djurstallar L⁄200 L⁄200 (maximalt 30 mm)
Logar med mera L⁄150 L⁄150 (maximalt 40 mm)
Fackverk
Generellt utan hänsyn till knutpunktsdeformationer L⁄625 L⁄500 L⁄400
I lantbruksbyggnader utan hänsyn till knutpunktsdeformationer L⁄400
Konsoler L⁄250 L⁄250 L⁄200
Takåsar
Generellt utan separat innertak L⁄375 L⁄375 L⁄300
I lantbruksbyggnader utan separat innertak L⁄200
Generellt med separat innertak L⁄200 L⁄200 L⁄150
I lantbruksbyggnader med separat innertak L⁄100

(1) Styvheten hos träbjälklag ska även kontrolleras med avseende på svikt och vibrationer.
L betecknar den fria spännvidden. För konstruktionselement med överhöjning gäller tabellvärdet ⁄ 1,5.

umax,inst beräknas enligt SS-EN 1990 (ekvation 6.14a), karakteristisk lastkombination och SS-EN 1995 (ekvation 2.2.3 (2)).

umax,fin beräknas enligt SS-EN 1990 (ekvation 6.16a), kvasipermanent lastkombination och SS-EN 1995 (ekvation 2.2.3 (3) och (5)).

För den frekventa lastkombinationen enligt SS-EN 1990 (ekvation 6.15a) finns ingen anvisning i SS-EN 1995.

Den frekventa lastkombinationen umax,frekv beräknas enligt ekvation 6.8, sidan 86.

Tabellen måste också kompletteras med de begränsningar som ges av det aktuella byggprojektets förutsättningar. Till exempel takets tätskikt, som kan ge krav på max deformation 30 mm för karakteristisk last, för undvikande av skador hos låglutande tak på grund av risken för kvarstående vatten som kan frysa till is. Skaderisk föreligger även vid keramiska golv och stenplattor, där en rimlig styvhet är minst cirka L⁄300 för karakteristisk last. Avväxlingsbalkar över portar och fönsterpartier är exempel på där absoluta mått på deformationer inte får överstiga tillgängligt spelrum. Bjälklag får inte heller belasta icke bärande innerväggar. Glastak är mycket känsliga för vertikala och horisontella rörelser. Värden för lantbruksbyggnader valda i samstämmighet med SIS-TS 37:2012.