Objektsanpassat sortiment


Våra olika dimensioner

Bredd (mm)
42, 56, 66, 78, 90, 115, 140, 160, 165, 190, 215

Höjd (mm)
90 115 135 140 160 165 180 225 270 316 360
405 450 495 540 585 630 675 720 765 810
855 900 1035 1080 1125 1170 1215 1260
1305 1350 1395 1440 1485 1530 1575 1620

 

Skruvlimmade tvärsnitt

Utöver de fasta dimensioner som vårt limträ tillverkas i finns har du möjlighet att välja ett skruvlimmat tvärsnitt, där två eller flera limträelement sätts samman till den dimension som objektet kräver.

 

Speciallösningar

För objekt med speciella behov tar vi även fram speciallösningar där ett antal limträpelare samverkar för ökad bärkraft, till exempel så kallade lådpelare.