Material

Martinsons byggnader i trä baseras på stomsystem i limträ eller KL-trä, alternativt en kombination av de bägge materialen. Om du vill veta mer om vilka sortiment vi på Martinsons erbjuder och behöver uppgifter om till exempel konstruktionsfakta hittar du det under nedgången för respektive material:

Objektsanpassat limträ

Objektsanpassat KL-trä