Per Karnehed är civilingenjören som blev oberoende fuktexpert. Genom åren har han spelat en viktig roll med att överbrygga och överföra kunskaper mellan teori och praktik av träbyggandeI hård konkurrens utsågs han till vinnaren av Årets Träfluga för 2021.
– Det är fantastiskt vilken utveckling träbyggande har haft, men det finns tyvärr okunskaper och då sprids myter som sanningar. Där behövs tydligare riktlinjer, säger han.

Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas årligen ut till en personett företag eller ett initiativ som bidragit till att utveckla branschen. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus i Umeå i pristagarens namn.

2019 utsågs arkitekten Gert Wingårdh som numera alltid föreslår trä som förstahandsmaterial i deras projekt, 2020 var ett mellanår på grund av pandemin och nu får alltså Linköpingsbaserade Per Karnehed knäppaträflugan runt halsen.

– När man tittar på vilka som fått priset före mig så värmer det såklart att bli en del av sällskapet. För en tekniknörd som mig värmde det att läsa motiveringen och jag hoppas att jag bidragit till ökade kunskaper inom området, säger Per.

”Finns enormt behov att överbrygga kunskapsklyftan”

Den teoretiska kompetensen, som han själv företräder som utbildad civilingenjör vid Chalmers, är stor när det kommer till fukt och inomhusklimat i byggnader. Men för att nå ut till byggbranschen med de senaste rönen märkte Per tidigt att det fanns kunskapsluckor att överbrygga. Det var upprinnelsen till att han startade företaget Karnehed Design Construction 2009.

– Genom åren har jag även jobbat praktiskt både i Sverige och Tyskland och aktivt satt mig in i hur en vägg komponeras och hur olika material egentligen fungerar. När jag lärde mig vilka detaljer som fungerade i fönster, puts, väggar, golv och tak och knäckt koden till vad som gör hus hållbara i dag, så köpte jag mig en värmekamera, provtryckningsutrustning och blev besiktningsman. Det visade sig finnas ett enormt behov att överbrygga den akademiska klyftan till ett hållbart byggande och faktiskt slå hål på myterna om fukt och trä, säger Per.

Viktigast i produktionsfasen

Per menar att det är viktigast att ta ett bra grepp om fuktfrågorna under produktionsfasen.

 Man måste projektera så att det byggs uppåt istället för på bredden. Jag behöver inget väderskydd om jag får upp ett tak, det var det arbetssättet som tillämpade på Sara Kulturhus i Skellefteå, där taket kom upp fort och innan dess jobbade med avrinning. Vatten tränger inte ner mer än två-tre centimeter om det ligger exponerat, ochmed ett tätt klimatskal så torkar det upp, säger han.

– Helklistrar man dessutom pappen med brännare så försvinner all mikrobakteriell påväxt och du förångar eventuellt vatten. Nu har vi genom åren byggt hus som startat sitt liv fuktigt men som har en fantastisk inomhusmiljö i dag trots förhöjda fuktvärden inledningsvis.

”Martinsons har gått i bräschen”

Han menar vidare att träbyggarna behöver våga ta för sig och gå före med sin kunskap och beprövade erfarenhet om vad som faktiskt fungerar.

 Branschen har börjat ta fram anvisningar och där har Martinsons gått i bräschen genom att kliva fram som utbildare och visa på vad som fungerat och det är nödvändigt för att få fart på träbyggandet.

Han hoppas kunna bidra till strategier på hur trä kan bli ett förstaval för fler byggare och beställare. Branschstandarder kommer att bli ännu viktigare i framtiden och där har Per via Svenskt Trä tagit fram anvisningar.

– Jag hoppas att det blir ett naturligt stommaterial att bygga med, att det ingår i branschens vanliga verktygslåda. Det finns flera vinster med att bygga i trä, den största är såklart det miljömässiga eftersom byggnaden kan kapsla in koldioxid under hela sin livstid, det andra gäller precision och byggtid. Med möjligheter att prefabricera blir montagetiderna hälften så långa jämfört med betong, säger Per.

Valla Berså ett bra exempel

Ett annat lyckat exempel av fuktsäkert träbyggande han framhåller är bygget av det runda landmärket Valla Berså i Linköping där han var inblandad som energiexpert och fuktsakkunnigMartinsons var stomleverantör till femvåningshuset klassat som lågenergihus bestående av 69 lägenheter och butiker i bottenplan som uppfördes i massivt KL-trä.

– Här hade vi en lokal byggare som gjorde sitt första KL-träprojekt och uppförde huset utan väderskydd. Svenskt Trä fick upp ögonen för det här och tyckte det var så lyckat att det behövdes tas fram fler goda exempel. Att ha nolltolerans mot fukt och mögelpåväxt är inte med sanningen överstämmande. Det går att få till – och efter Valla Berså började telefonen ringa med flera träprojekt runt om i Sverige, säger Per.

De tre som nominerades till priset var förutom Per Karnehed också Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä och Skellefteås strategi för hållbart byggande i trä.

– Alla hade varit värdiga vinnare då de på olika sätt gör insatser som flyttar träbyggandet framåt. Vi gratulerar Per till att ha vunnit priset i ett år där vi haft fler nominerade och hårdare konkurrens än någonsin tidigare, säger Joakim Gustafsson, vd på Martinsons.

Juryns motivering:

Som diplomerad fuktsakkunnig har Per en viktig roll för ett träbyggande med rätt kvalitet. Med kunskap, saklighet och sunt förnuft bidrar han till konstruktiva dialoger som höjer kunskaper hos både beställare och leverantörer. Per är en nyckelaktör som bidrar både till lyckade projekt och den fortsatta utvecklingen av träbyggandet.”

Se intervjun med Per Karnehed:

Läs mer om priset på martinsons.se/traflugan

Läs mer om Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se