Martinsons har levererat impregnerat virke till en ny brygga vid Sjöräddningssällskapets station i Holmsund utanför Umeå.
– Sjöräddningen fyller en enormt viktig samhällsfunktion i regionen. Därför kändes det helt naturligt att stötta dem i deras arbete, säger Marcus Öberg, projektchef på Martinsons.

Det svenska sjöräddningssällskapet har 71 stationer längs Sveriges kuster och vid de stora sjöarna. Totalt 2 300 frivilliga sjöräddare står beredda dygnet runt och året runt för att kunna rycka ut på larm inom 15 minuter. Sjöräddningssällskapets verksamhet vilar på ideella krafter och när bryggan vid stationen i Holmsund gjort sitt kontaktade sällskapet Martinsons för att be om stöd.
– Det betydde jättemycket att Martinsons ställde upp med virke. Just den här bryggan är vår utgångspunkt för ett bevakningsområde som sträcker sig från Sikeå i norr och ända till Järnäs i söder. Den är med andra ord otroligt viktig för oss, säger Magnus Jonsson, stationsansvarig i Holmsund.

För Martinsons är det viktigt att engagera sig i bygden och i regionen där man lever och verkar för att på så vis bidra till samhällets utveckling. Förutom samarbeten med ett trettiotal föreningar och satsningar av olika slag har Martinsons också flera sociala engagemang i regionen. Ett exempel är samarbetet med Hjältarnas Hus i Umeå – ett anhörighus i anslutning till Norrlands Universitetssjukhus där barnfamiljer som drabbats av allvarlig sjukdom kan bo tillsammans.
– Vi vill göra livet i vår region lite bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet. Vad gäller Sjöräddningen så spelar den en central roll för sjöfarten i regionen och det är enormt viktigt att den här funktionen finns på plats och fungerar, säger Marcus Öberg och tillägger:

– Vi på Martinsons är bara ett av många företag som skeppar en hel del trävaror från både Holmsund och kusten i stort. Det gjorde det ännu mer självklart för oss att bidra till verksamheten genom att leverera virke till en ny och stabil brygga.

Martinsons levererade 680 löpmeter impregnerat regelvirke till bryggan som nu står helt färdig för användning.
– Att vi nu har en ny brygga utan ställen där foten far igenom känns enormt mycket värt inför sommaren då uppdragen brukar bli fler, säger Magnus Jonsson.

Mer information
Marcus Öberg, projektchef byggsystem
Martinsons
Tel: 070–551 15 30
marcus.oberg@martinsons.se

Magnus Jonsson, stationsansvarig Holmsund
Sjöräddningssällskapet
Tel: 031-761 42 03
rs.holmsund@ssrs.se