Martinsons investerar i sina sågverksanläggningar i Bygdsiljum och Kroksjön. Den enskilt största investeringen är en ny huvudpanna till anläggningen i Bygdsiljum. Totalt omfattar investeringsprogrammet 120 miljoner kronor.

–  Vi vill öka produktionen av trävaror, limträ och KL-trä. Med investeringarna skapas nödvändigt utrymme för att både vässa förädlingen och för att på sikt nå en produktion av 580 000 kubikmeter trävaror per år, säger produktionschefen Olov Martinson.

Martinsons har under de senaste åren genomfört flera satsningar på sina sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön med målet att säkertälla kvalitet och öka produktionen, där investeringen i kamerasortering i Kroksjön är en del.

– I Kroksjön har vi bland annat sett en mycket positiv utveckling när det handlar om produktion av byggkomponenter. Det är en anläggning där vi precis som i Bygdsiljum nu växlar upp.

Den nya huvudpannan i Bygdiljum är ett led i ett flertal satsningar som genomförts för att successivt öka produktionen. Koncernen har dessutom investerat i vidareförädlingen där limträproduktionen uppgraderats med utrustning som både höjer produktionen och kvaliteten  – Kundernas krav och önskemål på limmade balkar förändras och investeringarna är ett sätt att möta den utvecklingen. Vi har också utökat skiftgången och genomfört rekryteringar runt om i hela företaget.

Huvudpannan i Bygdsiljum byggs under nästa år och driftsätts hösten 2020. Bland fördelarna märks även en god miljöprestanda. Pannan byggs för att klara en övre gräns för utsläpp av stoft på 30 milligram per kubikmeter, att jämföra med 50 milligram på kubikmeter hos den nuvarande.

– När vi har alla pannor på plats kommer den nya att köras konstant vilket sänker produktionens klimatavtryck. Dessutom drivs den till hundra procent med biobränslen i form av restprodukter från skogen.

 

Mer information
Olov Martinson, produktionschef Martinsons, 0914–207 58