Vi på Martinsons har en lång rad olika verksamhetsområden. Det sträcker sig från såg och vidareförädling, hela vägen till utveckling och produktion av stomsystemen för hallar, bostäder och kontor. Inom dessa områden ryms även faktorer som logistik/transport, administration, säljstrategi, konstruktion, FoU, ekonomifunktioner, LEAN etc. Med andra ord finns det stora möjligheter att hitta intressanta uppslag till ett projekt- eller examensarbete.      

Hur arbetar vi på Martinsons med projekt- eller examensarbete

Då examensarbete är återkommande och för att vi ska ha möjligheten att ge dig som student bästa möjliga förutsättningar arbetar vi likt en rekryteringstillsättning på en tjänst. Varje vår och höst lägger vi ut våra sökbara examensarbeten. Detta brukar ske under april/maj och oktober/november. På så vis får du möjligheten att se vad vi kan erbjuda dig inför din kommande period med examensarbete. Ansöker gör du via den ansökningsknapp som finns på respektive annons, du bifogar ditt CV med tillhörande personligt brev. Därefter sker en gallringsprocess och vi kallar dom studenter vi valt ut till intervju. Viss ekonomisk ersättning utgår när du skriver ditt examensarbete hos oss.

Nytänkande och andra idéer

För att fortsätta vara en av Sveriges mest innovativa träförädlingsföretag välkomnar vi alltid nytänkande och nya idéer. Det innebär att om du som student sitter inne med en annan idé angående ett examensarbete än vad vi erbjuder är du välkommen att presentera denna till oss! Detta gör du genom att ansöka på ett av våra befintliga examensarbeten och där bifoga ett övrigt dokument med information angående din idé. Dokumentet behöver innehålla nedanstående punkter.

  • En tydlig och konkret beskrivning av arbetets innehåll och syfte.
  • Projektets förväntningar på personer/funktioner inom Martinsons.
  • Beskrivning av dina egna drivkrafter/motivation kring ämnet.
  • En detaljerad tidplan för samtliga inblandade.
  • Examensarbetets omfattning (poäng).
  • Redogörelse för din utbildning/studieinriktning.

 

Våra lediga exjobb

Du kan antingen skicka eget förslag till exjobb genom att klicka på ansök här eller se förslag på utannonserade exjobb nedan.

 

Välkommen med din projekt- eller examensansökan!