Ursprungsmärkt el stärker arbete med hållbarhet

Martinsons kommer i fortsättningen att endast använda el från vattenkraft i sin produktion. Det är resultatet av det ursprungsmärkta elavtal som företaget tecknat med Skellefteå Kraft. Användningen av garanterat förnybar el minskar verksamhetens miljöpåverkan ytterligare.

– För oss handlar det om att jobba för att vår klimatpåverkan ska vara så liten som möjligt i alla delar av produktionskedjan, från avverkning och transport till produktion och byggprocess. Att välja el från en förnybar källa är ett led i det arbetet, säger Lars Martinson koncernchef på Martinsons.

Elen som Martinsons använder kommer att vara baserad på vattenkraft och produceras i Skellefteälven, bara några få mil från Martinsons egna anläggningar.

– Det känns bra att den elenergi vi använder också är regionalt producerad. Vår råvara kommer också från regionen, vilket ur miljösynpunkt är oerhört viktigt eftersom det ger korta transporter, säger Lars Martinson. 

Hos Martinsons pågår ett ständigt arbete med att identifiera möjligheter till minskad miljöpåverkan. Bland tidigare åtgärder märks bland annat det åkeri som Martinsons anlitar och som använder det förnybara bränslet RME istället för diesel i alla sina bilar.

– För oss som arbetar med ett förnybart material som binder koldioxid under hela sin livslängd, är det särskilt viktigt att vi tänker klokt kring frågor om miljöpåverkan. Det startar med ett hållbart skogsbruk och pågår sedan hela vägen till att bygga smart och rationellt, säger Lars Martinson.

Christoffer Svanberg, marknadschef på Skellefteå Kraft, säger att man är mycket glad över att kunna stärka Martinsons miljöprofil och hållbarhetsarbete.

– Vi vill bidra till det lokala näringslivet. Och precis som Skellefteå Kraft är Martinsons en föregångare inom hållbar utveckling. Det känns både roligt och viktigt att kunna bidra i det arbetet, säger Christoffer Svanberg.

Ursprungsmärkningen fungerar som ett certifikat på vilken produktionskälla som använts. På det viset kan Skellefteå Kraft garantera att samma mängd vattenkraft som de sålt till Martinsons också har kommit in i elnätet.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef 
Martinsons
Tel: 0914 207 12
e-post:
lars.martinson@martinsons.se
lars.martinson@martinsons.se

Christoffer Svanberg, marknadschef
Skellefteå Kraft
Tel: 070 620 88 70
e-post:
christoffer.svanberg@skekraft.
se