Tillsammans för en
hållbar framtid

Sedan den 1 oktober 2020 är Martinsons en del av Holmen-koncernen. Gemensamt bygger vi en stark och långsiktig värdekedja, från frö till trähus. Du som har samarbetat med Martinsons tidigare – oavsett om du är bygg- eller trävarukund kommer att märka att mycket är sig likt och att vi kommer fortsätta finnas nära dig. Du kan helt enkelt känna dig trygg med att satsningen på utveckling fortsätter – med ännu större och gemensam kraft.

För att på bästa sätt ta vara på styrkorna inom våra verksamheter har vi tagit flera beslut som handlar om våra varumärken och organisation.

Holmen trävaror

Försäljningen av sågade trävaror och produkterna som erbjuds via byggvaruhandeln sker nu under varumärket Holmen, men vi behåller de skeppningsmärken som utmärker råvaran från Bygdsiljum och Kroksjön.

– Läs mer om Holmen och Martinsons
– Holmens produkter
– Kontaktuppgifter

I övrigt fortsätter mycket vara sig likt

Verksamheten inom träbyggande av hus, hallar och broar kommer att fortsätta under varumärket Martinsons. Här fortsätter vi arbetet i utvecklingens framkant inom träbyggande precis som tidigare, men med ännu större kraft.

– Martinsons byggsystem