Hur skapar man förståelse för varandra i ett produktionsflöde? Ett växande Martinsons och Holmen Wood Products valde att investera i en samverkansutbildning.

– Det känns som att vi har skapat samsyn och fått förståelse för varandras arbetsuppgifter, säger David Lindgren, projektledare.

– Det händer något när man ses öga mot öga och får ge hela bilden, säger Rainer Eskelainen, produktionsledare.

Bakgrunden är den tillväxt som skett inom Martinsons, samtidigt som flera nya medarbetare tagit plats hos Holmen. När alla jobbade i Bygdsiljum med gångavstånd till fabriken och produktionen så var behovet av strukturerad utbildning i de interna flödena inte lika stort. Men nu när merparten av Martinsons anställda är stationerade i Umeå, Skellefteå och det även finns medarbetare från Luleå i norr till Göteborg i söder så är behovet större.

– Med allt sammantaget kände vi att det var läge att göra en större insats för att skapa större förståelse hos medarbetarna och överbrygga kunskapsluckor. Därför paketerades den här samverkansutbildningen ihop för att visa på hur vi hör ihop för att alla ska få bättre förståelse för flödet, säger Gunnar Lundmark, kvalitetschef på Martinsons.

Principen togs fram utifrån ledorden ”Rätt från mig” och handlar om att sätta fokus på hur viktigt det är för hela kedjan att man gör rätt redan från början.

Avvikelser ska upptäckas i tidigt skede

En avvikelse som hanteras redan på ritbordet eller inför produktionen är tio gånger mindre krävande än korrigeringen på ett färdigt byggelement och hundra gånger mindre krävande än ett fel som letar sig hela vägen ut till byggplatsen.

– Det är ett räkneexempel för att skapa bättre förståelse för flödet. När våra konstruktörer projekterar på ett smart sätt ger det bra effekter på hela flödet. Samma gäller för produktionen, där deras noggrannhet är viktig för att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara för affären och i slutändan även för kunden, säger Gunnar.

Utbildning på plats

Samverkansutbildningen består av ett paket och det centrala är att den görs på plats. Nu har 50 medarbetare på Martinsons gått utbildningen, det omfattade bland annat en resa till Bygdsiljum där man gått från a till ö i produktionen och följt timrets resa.

– Vi fick gå hela vägen från timmerintaget till sågverket, till torken, till justeringen där det hyvlas och paketeras och slutligen förädlingen där vi fick se hur en limträbalk och en KL-skiva blir till. Små aha-upplevelser spred sig hela tiden; hur stora volymer som hanterades varje skift på sågverket, hur exakt vetenskap det är med torkning och justering med alla interna processer som alla duktiga medarbetare hanterar, säger David Lindgren.

– Det blev en jäkla bra insikt i hela Martinsons affärsflöde och det är precis sådana frågor som dyker upp i samband med kundkontakt också. Det finns mycket rutinbeskrivningar och processflöden att ta del av, men det är alltid svårt att förmedla de dagliga utmaningarna kring hur en limträbalk görs till exempel, här fick vi bilda oss en uppfattning om tillvägagångssättet genom att vara på plats, menar David.

Han har varit på Martinsons i Umeå ett år nu och gavs också en chans att lägga till ett ansikte till röster han pratat med i telefonen.

– Det var kul att träffa personerna man i stort sett har veckokontakt med, så det här var första tillfället för mig att träffas personligen.

Helhetsbilden viktig

På Fabrik 4 där monteringen utförs blev det särskilt uppenbart hur viktigt det är att presentera helhetsbilden för varandra.

– Där fick jag verkligen aha-upplevelse eftersom min roll kom in i deras arbetsflöde. Det är där frågorna dyker upp – dels hur vi planerar och beställer materialen till fabriken, vilka tider och hur det ska hinnas med, varför underlag och ritningar ser ut som det gör. Det blev en hel del utbyte runt det. Jag fick chans att motivera och bjuda mer på helhetsbilden. Ofta har de inte den helheten, så nu ska vi visa mer än de enskilda delarna, säger David.

Initiativet till samverkansutbildningen var något som också uppskattades av arbetsledaren Rainer Eskelinen på Fabrik 4.

– Det är svårt att se hela bilden när man har en distans mellan varandra. Vi har fått bättre förståelse för varandras arbete nu, jag tror att det trillat ner polletter hos oss fabriksarbetsledare när man hör hur säljare, konstruktörer och projektledare vill ha det – och vice versa. Vi har lärt oss den hårda vägen innan, men nu när vi har kommunikation och samsyn så tycker alla att det är jättebra. Jag är väldigt nöjd att man tog beslutet och startade upp den här utbildningen. Alla har älskat det, säger Rainer.

Nu i tider när många kunder vill ha större och större träprojekt gäller det att projekteringen har insyn i vad som går utföra i fabriken.

– Om jag kan förklara för konstruktörer hur vi vill ha det för att det ska fungera hos oss är mycket vunnet. Allt blir större, tyngre och längre och Holmen har högsta tänkbara säkerhetstänk så det är viktigt för oss att vi inte behöver tulla på det. När det gäller måtten så har vi sagt till alla projektledare att vi vill ha all information på bordet för att se helheten och ju tidigare vi får det, desto bättre blir det, säger Rainer.

Motsvarande utbildningsinsatser har genomförts för Holmenanställda som har beröringspunkter mot Martinsons, exempelvis produktionsledare, planerare och beredare.

– Det handlar om att skapa förståelse för projekteringen och visa på hur avancerade program som konstruktören hanterar. Nästa steg för Holmenanställda är att besöka ett pågående montage och se på plats hur viktigt det är att alla toleranser hålls och att packordningen är korrekt utförd, säger Gunnar.

Arlanda ett bra exempel

Ett lyckosamt projekt efter samverkansutbildningen var utbyggnaden av Arlandaterminalen, menar Rainer.

– Där gjorde vi tillsammans en produkt som aldrig gjorts tidigare med V-pelare, där hade vi ett tätt samarbete mellan projektledare, konstruktörer och fabriken. Vi gillar de här startmötena, då löser vi massor med knutar och tar bort frågetecken och kan fokusera oss på jobbet. Det kan vi till och med ha ännu oftare, säger han.