Efter ett flertal större projekt inom träbyggande bygger Uppsala nu sin första skola med stomsystem i KL-trä och limträ. Martinsons levererar och monterar stommen till nya Kvarngärdesskolan, som består av två skolbyggnader och en idrottshall. Ledorden i projektet är ekologisk och social hållbarhet.
– Uppsala kommun har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och redan i förfrågningsunderlaget kände vi att det var ett projekt där vi ville bidra. Vi har byggt många skolor och andra offentliga lokaler och den erfarenheten tror vi är värdefull, säger Marie Kauma, Key Account Manager på Martinsons.

Den befintliga Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala byggdes på 1960-talet. Byggnaderna är slitna och rivs för att ge plats åt nya Kvarngärdesskolan, som byggs i trä för att möta kommunens miljöpolicy om minskad klimatpåverkan. Den ska också  certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Hållbarhet präglar det dagliga arbetet på Uppsala kommun Skolfastigheter. Ett av våra mål är att minska koldioxidutsläppen, vilket byggande i trä kan bidra till, säger Skolfastigheters projektchef Annika Burström. Hon fortsätter:

– Det finns även andra fördelar med att bygga i trä, till exempel att inomhusmiljön upplevs trevligare, vilket främjar en god lärmiljö. Projektgruppen har också arbetat aktivt med att skapa en flexibilitet i stommen för att kunna göra framtida anpassningar av skollokalerna.

Projektet genomförs i partnering där totalentreprenören Byggdialog samverkar med beställare och underleverantörer redan från projekteringsfasen.
– Att bygga team och driva byggprojekt i samverkan är vår gren. Vi arbetar mot gemensamma mål och det råder total transparens både vad gäller ekonomi och kvalitet. Allt för att skapa största möjliga värde för beställaren. Vi har en väldigt bra projektgrupp där Martinsons är en trygg partner, som även ska producera och montera stommen, säger Daniel Granath, projektchef på Byggdialog.

Martinsons projektledare Viktor Ingelsson konstaterar att Byggdialogs tillvägagångssätt faller väl in med Martinsons strategi.
– Vi vill bygga långsiktiga relationer och ta en rådgivande roll i ett tidigt skede för att kunna påverka såväl utformning som montage. Byggdialog är en proffsig och erfaren beställare, vars arbetssätt präglas av öppenhet och prestigelöshet, säger han.

Martinsons har levererat stomsystem till flera projekt i Uppsala de senaste åren, där IFU Arena, nya Studenternas IP samt Sveriges största kontorsbyggnad i trä, Magasin X, är de största. Nyligen utsågs också Uppsala till årets trästad av nyhetssajten NTT Woodnet.

Ambitionen är att montaget ska påbörjas vintern 2023 och att elever och personal ska kunna flytta in i de nya lokalerna till höstterminen 2025. En av skolbyggnaderna kommer att ge plats åt 630 elever från förskoleklass till årskurs 6 och den andra ska rymma 360 elever i årskurserna 7 till 9. Den tredje byggnaden innehåller idrottshall, tillagningskök, matsal och fritidsklubb. Martinsons kommer totalt att producera och leverera 3 035 kubikmeter KL-trä och 824 kubikmeter limträ till projektet.
– Det är alltid inspirerande att få vara delaktig i hela kedjan från idéstadiet till att byggnaden står färdigställd, säger Viktor Ingelsson.

Mer information
Marie Kauma, Key Account Manager
Martinsons
Telefon: 0914-208 50
marie.kauma@martinsons.se