– I Sverige kan vi se att andelen trä ökat trendmässigt inom egentligen alla typer av byggnader de senaste åren enligt våra undersökningar, säger Prognoscentrets marknadsanalytiker Thomas Ekvall. Mellan 2018 och 2023 ökade den totala marknadsandelen för trästommar från 12 till 23 %, vilket är en ökning med nästan 92 % på totalen. Ökningen har under den här perioden varit relativt jämn sett till olika segment inom byggsektorn, även om det finns områden som sticker ut extra mycket. Thomas Ekvall berättar:
– Starkast har trenden varit inom byggnader som främst efterfrågas av det offentliga som skola och vård, sannolikt ett resultat av ett högre klimatfokus hos offentliga beslutsfattare där idag hela 40 % byggs med trästomme. Större projekt inom industrin byggs alltjämt i hög grad med andra stommaterial än trä men bland mindre projekt, som är fler till antalet, ökar andelen trä tydligt. Det innebär att i takt med att konjunkturen återhämtar sig och fler projekt byggstartas bör volymen träbyggande öka starkare än det totala byggandet.

Framgångarna för trästommar de senaste åren kan även kopplas till en allmänt högre mognadsgrad på marknaden, där en ökad kunskap och acceptans i beställarled har gjort konstruktionslösningar till ett allt vanligare val. Martinsons Byggsystem var under tidigt 2000-tal en av de aktörer som ledde utvecklingen inom det industriella träbyggandet i Sverige och har under drygt två decennier kunnat se en tydlig förändring på marknaden. Martinsons kvalitetschef Gunnar Lundmark berättar:
– Det är klart att klimatdebatten har spelat en viktig roll för träbyggandet och det är ju kul att effekten visar sig så tydligt i siffror också. För oss på Martinsons är det även ett bra bevis för att vi har utvecklat erbjudanden som är eftertraktade, där vi som en del av Holmen erbjuder värdeskapande expertis i alla led. Det går hela vägen från ansvarsfullt skogsbruk och produktionen av limträ och KL-trä, via projektering och projektstyrning och ända fram till färdig montage. Tillsammans med övriga träbranschen har vi tagit tillvara fördelarna hos trä som byggnadsmaterial och skapat hållbara, attraktiva lösningar som allt fler värdesätter.