Den senaste leveransen från fabriken i Bygdsiljum gick i maj till Grevtureplan i Stockholm där Birger Jarlsgatans folkliv möter Östermalmstorgs småstadskänsla. En unik 30-talsfastighet på en premiumadress där fastighetsägaren Vasakronan ville tillföra det befintliga huset med moderna kontor i en påbyggnad. Lösningen blev en trästomme från Martinsons med limträbågar till tak och väggar. Projektgruppen förde dialog med Martinsons från ett tidigt skede om tänkbara lösningar innan påbörjat anbudsförfarande.
– Jag och en konstruktör har varit ett bollplank genom försäljningsprocessen mot projektgruppen. Det är alltid gynnsamt för byggherren och hela processen när vi får vara den här värdeskapande partnern genom projektet, säger Hans.
På andra sidan Stockholm har Martinsons varit materialleverantör till Einar Mattson, beställare och byggherre av 30 lägenheter som ska uppföras på befintlig byggnad på Krukmakargatan, Södermalm.
Hela projektet präglas av en gedigen process där Martinsons togs in som konsulter för att arbeta fram förslag på stomme.
– Vi har varit en rådgivande part under närmare två år som projektet pågått, så därför känns det extra roligt att de valde oss som leverantör. Under hela tiden har alla våra lagdelar varit inblandade och det har varit avgörande att vi kunnat stötta med en smidig process med logistiklösningar när stommen ska levereras. Det här är mitt på Södermalm med tät trafik, trånga gator och ett komplext montage, säger Hans.

Restaurang Rummel öppnade i mars i en spektakulär paviljong på Norra Stationsgatan i Stockholm som är skapad av danska arkitektbyrån Henning Larsen. Byggnaden är en del av Humlegården Fastigheters satsning på att göra Norra Station till ett levande kvarter med kontor, restauranger, service och konst. Det sluttande taket som är tio meter högt i ena änden och fyra meter i den andra sticker onekligen ut med sin design. Martinsons Byggsystem har ansvarat för projekteringen och monteringen. Trästommen i limträ och taket i KL-trä har tillverkats i Bygdsiljum.

Italienska restaurang Spesso ligger på 18:e våningen, på Malmskillnadsgatan där gästerna kan blicka ut över ikoniska landmärken som NK-klockan och Stockholms stadshus. Restaurangens läge blev möjligt tack vare en påbyggnad bestående av pelarbalkstomme i limträ och med ett tak av KL-trä från Bygdsiljum. Martinsons Byggsystem anlitades också för projektering och montering i den trånga stadsmiljön.
– Att träet flyttar in på centrala adresser är inte konstigt, här vill man ha en personlig touch på lokalerna och det är extra viktigt att det stämmer överens med ens egna varumärke. Hyresgästerna är särskilt medvetna om att verka i en grön miljö med minskad klimatpåverkan och en påbyggnad är bland det mest hållbara bygget du kan göra. Istället för att riva och bygga nytt så använder vi befintlig infrastruktur och mer cirkulärt än så är det svårt att få, säger Hans.
Det blir också en ekonomiskt hållbar byggnad för hyresvärden, med ett snabbt och kostnadseffektivt montage.

I hörnet av Kungsträdgårdsgatan och Näckströms­gatan i centrala Stockholm finns också ett lyckat exempel på hur man kan förtäta staden på ett hållbart sätt. Här valde fastighetsägaren Vasakronan att bygga på befintlig byggnad med trästomme i tre våningsplan, bestående av limträ och KL-trä från Martinsons. Valet av trästomme gav flera vinster – konstruktionens lägre egenvikt och höga prefabriceringsgrad, bidrog till ett snabbare montage och underlättade de logistikutmaningar som finns i täta stadskärnor.