Intresset för att bygga skolor och förskolor i trä har vuxit stort på senare år. Morö Backe skola i Skellefteå, byggd i KL-trä och limträ från Martinsons, är ett bra exempel på hur klimathänsyn, en smidig byggprocess och inomhusmiljö fått beställarna att välja trä. Skolan invigdes vid höststarten 2018 och fortfarande vallfärdar andra kommuner och beställare till Skellefteå för att se, lära och inspireras.

Att bygga just skolor innebär allt som oftast en balansgång mellan en begränsad budget och att samtidigt skapa en lärmiljö som är lika varm och välkomnande som trygg och inspirerande. På senare år har allt fler beställare därför börjat välja trä eftersom materialet lever upp till kraven på både kostnadseffektivitet och inbjudande inomhusmiljöer.

– Trä svarade mot beställarens, i det här fallet Skellefteå kommuns, krav på hållbarhet, energieffektivitet och kvalitet. Skolan har dessutom mycket synligt trä vilket bidrar till en både funktionell och vacker byggnad. Forskning visar att trämiljöer sänker stressnivåerna och ökar välbefinnandet och dessutom bidrar till en god ljudmiljö, något som är väldigt viktigt i en skola, säger Jesper Åkerlund, vd för Martinsons Byggsystem.

Det nya högstadiet på Morö Backe skola är byggt i direkt anslutning till en befintlig skolbyggnad och har gett skolan utrymme för ytterligare 200 elever. Den omfattar klassrum för sjuan, åttan och nian, idrottshall, skolbibliotek, kök och två matsalar för skolans totalt 700 elever. Skolans mittparti utgörs av en stor aula som är öppen hela vägen upp till taknocken.

Skolans stomme utgörs av KL-trä och limträ. KL-träelementen levererades med hög prefabriceringsgrad, vilket bidrog till en smidigare och snabbare byggprocess. Det var viktigt eftersom skolan byggdes i anslutning till en befintlig skolbyggnad med många barn. I leveransen ingick också Martinsons patenterade fackverkslösning, där ett unikt sätt att ta vara på kapaciteten i alla ingående delar förändrar krafterna som verkar på knutpunkterna.

– Metoden har inneburit att vi kan erbjuda större spännvidder och ökad flexibilitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Limträ och KL-trä har dessutom hög bärkraft i förhållande till den låga egenvikten, vilket gör det till ett flexibelt material som är smidigt att jobba med på byggplatsen, säger Jesper Åkerlund.

Mikael Anderson är projektchef på PEAB och arbetade med uppförandet av Morö Backe skola. Enligt honom är trä ett populärt material även bland byggarna på byggplatsen, eftersom det är ett material som i stor utsträckning går att bearbeta med vanliga handverktyg och kräver mindre kranar på byggplatsen.

– Den främsta fördelen med trä är flexibiliteten. Trä är betydligt lättare att bearbeta på plats om man behöver åtgärda något fel. Det går att bearbeta betong också, men det tar betydligt längre tid och är svårare, säger Mikael Andersson.

I vintras levererade Martinsons material till ytterligare en skola. Den här gången handlade det om en limträstomme till Hjortbergsskolan i Ljungby, som när den står klar 2020 ska rymma 385 elever från förskoleklass till sexan. Förutom skolor och förskolor levererar Martinsons även limträ till en lång rad av idrottshallar och affärslokaler. För att inte tala om SARA Kulturhus i Skellefteå, som Martinsons både levererar byggmaterialet till, projektleder och är med och bygger. I dag har Martinsons lång och gedigen erfarenhet och kunskap kring hur större projekt ska planeras och drivas.

– Vi jobbar ständigt med utvecklingen av vår organisation, våra arbetssätt och lösningar. Det har gett oss förutsättningar att hantera planering, produktion och konstruktionslösningar i riktigt stora projekt, säger Jesper Åkerlund.

Sara Kulturhus | White

 

När det gäller träbyggande har Norge alltid varit något av en föregångare. Innan intresset riktigt hade vaknat i Sverige levererade Martinsons KL-trä och limträ till ett flertal skolor i grannlandet. Redan 2012 levererade man limträstomme, pelare och balkar till en skola för över 500 barn i norska Bergen. 2013 levererade Martinsons pelare, balkar och KL-träskivor till Nord Österdal skole i Tynset, en skola som 2014 utsågs till Årets Träbyggnad i Norge – ett hederspris för byggnader som bidrar till att förnya och utveckla det allmänna byggskicket i Norge.

– Det känns fantastiskt att även Sverige fått upp ögonen för såväl skolor som idrottshallar och andra offentliga byggnader i trä. Det är en utveckling som ger utdelning på många plan: från snabbare byggprocesser och bättre inomhusmiljöer till ett en betydligt mindre belastning på vårt klimat. Om Sverige ska nå målet om fossilfrihet till 2045 måste träbyggandet öka ännu mer, även i det offentliga rummet, säger Jesper Åkerlund.

Hundven-Clements Photography 2018