Totalt har Martinsons Byggsystem igång 47 montörer i dagsläget – från norr till söder. 7 av dessa är egna anställda medan 40 montörer är entreprenörer med erfarenheter av byggsystemen.

Baserat på den typ av projekt som är aktuella hos Martinsons finns det tydliga tecken som talar för ett trendskifte med större och större träbyggnader som industrilager och offentliga byggnader.

– Jag är övertygad om att det är vårt helhetskoncept och breda erbjudande som gör att kunderna ger oss ett stort förtroende i det här läget. Det ligger helt rätt i tiden med effektiva byggsystemlösningar där vi kommer in med montaget som kronan på verket. Vi har både erfarenheten och kunnandet som gör det till en smidig montageprocess, det är helt enkelt ett starkt erbjudande som fler och fler upptäcker, säger Pelle.

Det är några större projekt som sticker ut där Martinsons levererar KL-trä och limträ samt står för montaget.

Saltlagret i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik är en unik satsning av Cinis Fertilizer som ska tillverka hållbart mineralgödsel av restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustrin. Byggnaden som blir ett saltlager får en trästomme av 1200 m3 KL-trä och 800 m3 limträ. Här pågår montaget för fullt.

Mitt i hjärtat av Göteborg håller Habitat 7 på att monteras. Det blir det tredje kontorshuset som NCC bygger på Masthuggskajen – nio våningar högt och en stomme av limträ och KL-trä. En aspekt som inte ska underskattas i tät stadsmiljö är transporterna till och från byggplatsen. Det ryms många träelement och balkar på en lastbil eftersom materialet är så lätt.

– Vi rymmer 60 kubikmeter trä på en lastbil och det är oslagbart i jämförelse med tunga betongbjälklag som rullar in varje dag, säger Pelle.

Ett exempel där träet också kommer till sin fulla rätt är via påbyggnader. Ovanpå taket till nya ICA Maxi Arninge pågår montaget av tre stora padelhallar dit Martinsons levererar KL-trä.

Stora logistikhallar är också ett segment där Martinsons fått stort förtroende – med betoning på stort. I Bålsta håller Logicenters Earth Shot-satsning Triple Zero på att växa fram sedan Martinsons slutförde montaget i somras. Med 20 845 kvm är det en imponerande logistikanläggning i trä – ett annat imponerande bygge blir fastighetsutvecklaren Catena som öppnar sitt logistiklager på 33 000 kvm i Stigamo, Jönköping. Där påbörjar Martinsons montageteam sitt arbete i januari.

– De här banbrytande och jättestora projekten är verkligen hedrande att bli involverade i. För Stigamo-projektet är vi anlitade av EAB som är en riktigt stor stålleverantör så det är roligt att de väljer oss som partner. Tittar vi tillbaka 13 år när jag började på entreprenadsidan så kan ett projekt i dag uppgå till dåtidens årsomsättning, så det är stor skillnad, konstaterar Pelle.