Det är knastertorrt i markerna och på vissa partier så dammar det när kängorna river runt i backen. Jan Åhlund leder projektet Besökskoncept i Västerbotten inom Holmen och är hemtam i Bergaområdet, en av fyra kunskapsskogar som Holmen driver. Han är en passionerad förespråkare för att öka kunskapen om hur skogsbruket fungerar inom Holmen. Nu står han framför gruppen och konstaterar:

– Det här är en perfekt tid att genomföra naturvårdsbränningar, det ska vara riktigt torrt i marken så att elden verkligen åstadkommer den naturvårdsnytta som vi eftersträvar, säger Jan.

Jan Åhlund i kunskapsskogen Berga

Med färgkodade rep och symboler visar han på marken hur man förbereder ett område och agerar när markerna väl brinner.

Naturvårdsbränning innebär en kontrollerad antändning av ett skogsområde och är den naturvårdsåtgärd som gör störst nytta för den biologiska mångfalden.

Just här på Berga har det brunnit flera gånger genom århundrandena, både genom naturliga skogsbränder och på senare tid genom Holmens naturvårdsbränningar. Nyttan består av att det finns många arter som är beroende av bränd mark och förkolnad ved. En av dem är raggbocken, en hotad art som ingår i ett åtgärdsprogram för att inte utrotas. Genom Holmens insatser har raggbocken lyckats etablera sig i Berga.

Medarbetare på Marttinsons som är ute i Berga-skogen

– Det var riktigt nyttigt att vara med den här dagen. När Janne illustrerade en naturvårdsbränning så blev det väldigt pedagogiskt och förklarande. Det handlar inte om att kasta en tändsticka i skogen och hoppas att det går bra, utan insatsen bygger på lång erfarenhet och noggranna förberedelser. Skogsbruk är så mycket mer än att hugga timmer, det handlar om allt från små kryp i backen till variationen av träd i olika åldrar och vi fick insyn i hela den cirkulära kedjan av att hälsa på här, säger Robert Martinson, account manager på Martinsons.

Den färdigställda stigen går genom ett fascinerande mosaiklandskap. Här tar vi oss genom våtmarker och berghällar som formats sedan istiden, här finns produktionsskog i olika åldrar, fångstgropar och spår efter tidiga bosättningar som den gamla vandringsleden vi ansluter på och leder gruppen fram till utsiktsplatsen där det intas medhavd lunch.

Jan Åhlund stannar då och då till längs leden och berättar initierat om vad vi har framför oss. Hans drivkraft är att fler ska få kunskap om skogsbruket och vad Holmen gör för den biologiska mångfalden och varför, men också att skapa en känsla för vad man kan uttrycka med skogen och vad skogen kan berätta när vi väl ger den tid.

– Det är meningen att vi ska ta hit kunder och andra intressenter som vill förkovra sig. Jag vill att besökarna åker härifrån med en insikt om att vi brukar skogen ansvarsfullt och på en vetenskaplig grund. Det ska ge medarbetarna en trygghet i att vi är lika angelägna om att alla arter ska få leva som att vi ska tillgodose industrin med varor. Utan fungerande ekosystem blir det heller inga förnyelsebara produkter från skogen, säger han.

Alma Sandqvist jobbar som konstruktör och Jakob Forsselius är gruppchef på konstruktion vid Martinsons Byggsystem. Båda fick sig en dag ute i skogen – ganska långt från deras vanliga arbetsvardag där det mesta kretsar kring ritningar och beräkningar.

– Det här större perspektivet kanske man inte har som konstruktör där man sitter och fokuserar på sina detaljer, men det är nyttigt att vidga sina kunskaper på det här sättet – och lyxigt att få en heldag ute i skogen så här, säger Alma.

– Jag tycker också att man fick en bekräftelse på att vi valt rätt som jobbar med trä, att vi gör något samhällsfrämjande och positivt för klimat och miljö jämfört med alternativen som finns, menar Jakob.