Logistikanläggningen Triple Zero i Bålsta blir unik i sitt slag. Det blir Sveriges största i trä och Martinsons har vunnit förtroende att leverera limträ och KL-trä till den 20 845 kvm stora byggnaden.

– Vi valde bort den traditionella stålstommen mot trä för att göra så litet klimatavtryck som möjligt, säger Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos byggherren Logicenters.

Traditionellt har logistikanläggningar byggts i stål och betong på grund av sin storlek – det är en trend som Martinsons vill vara med och bryta tillsammans med Logicenters. Markanläggningarna för Triple Zero, som blir 225 meter lång och 80 meter bred, har startat och beräknas stå klar sista kvartalet 2023.

– Vi har visat att det går bygga rekordhögt i trä och nu visar vi logistikbranschen att det även går bygga rekordlånga och vida logistikbyggnader. Logicenters byter stommen av stål till trä för att få ner klimatavtrycket och redan från första början av det här projektet skapar man optimala förutsättningar för att träet ska kunna binda koldioxid under lång tid. Att få vara del av att bryta ny mark och bidra till ett projekt med så här höga hållbarhetsmål känns riktigt roligt, säger Robert Martinson, account manager på Martinsons Byggsystem.

Martinsons leverans består av limträ och KL-trä till stommen och till de pelare som finns i hela hallen och sadelbalkar i takkonstruktionen. Det blir även KL-träbjälklag på hela långsidan. Längs den ena kortsidan byggs en lägre kontorsbyggnad som sammanfogas med logistikhallen.

Vill tänja på gränserna och leda utvecklingen
Martinsons montageteam kommer att anlitas för att resa byggnaden som beräknas stå klar i slutet av 2023. Bålsta ligger 5 mil väster om Stockholm och här finns en hög koncentration av logistikanläggningar där byggboomen är påtaglig.

– Vi samarbetar med branschens ledande innovatörer för att tänja på gränserna och leda utvecklingen för hållbara logistikbyggnader. Det fanns en kunskap om Martinsons innan det här projektet och vi pratade med leverantörer både i Europa och Sverige, men landade i att använda svensk skog och en svensk leverantör för att minska transporterna, säger Eva Sterner.

Målet är nettonollutsläpp 2028
Än så länge har man ingen hyresgäst utan bygger på spekulation, det är dock en risk Logicenters är trygg med att ta.

– Vi upplever ett väldigt högt tryck och efterfrågan på hållbara logistikanläggningar är särskilt stor. Här är många beredda att vara med i utvecklingen vilket även innebär att man är villig att betala en något högre hyra för att nå sina klimatmål. Med Triple Zero har vi möjlighet att lära och se vad som ger bäst effekt för att kunna använda lösningarna i våra framtida standardprojekt. Vi har satt en hög målsättning att bolagets alla lokaler som vi förvaltar ska ha ett nettonollutsläpp 2028 och med de materialval som finns just nu är det växtbaserade material som har lägst avtryck på klimatet, säger Eva.

– Det är fantastiskt att Logicenters tar klivet och använder trä i så här stora byggnader, det är det som får stor klimatbetydelse i långa loppet, konstaterar Robert Martinson.