När Umeå expanderar med det nya och hållbara området Östra Station byggs Sveriges högsta kontorshus i trä. Martinsons har fått förtroendet att leverera pelare och balkstomme i limträ och bjälklagsskivor i KL-trä.
– Vi har valt trä på kommersiella grunder där hållbart byggande är en avgörande aspekt för både oss och våra hyresgäster, säger Robert Wennberg, projektledare på Balticgruppen som är beställare.

Kontorshuset ingår i etapp 1 av projektet Östra Station och blir tio våningar ovan mark, alldeles bredvid resecentrumet med samma namn. På de två understa våningarna, som byggs med betongstomme, blir det gym och en restaurangdel.

NCC är anlitad som generalentreprenör för etapp 1 som byggs och certifieras utifrån märkningen Miljöbyggnad Silver. 
– Det är ingen överdrift att kalla det för ett nytt landmärke i den här delen av Umeå. Som projektledare känner jag mig priviligierad att få arbeta med ett projekt som ligger i framkant av träbyggande och bidrar till att utveckla staden med ett nytt hållbart område. När vi definierat byggnaden har vi aktivt jobbat med hållbarhetsfrågor, exempelvis genom att hålla nere driftskostnader och att vi valt trä som stomme. Valet av trästomme påverkar både genom att vi sänker koldioxidutsläppen initialt under byggprocessen och som koldioxidsänka under hela byggnadens livslängd. Det är inget experimentprojekt utan vi tror stenhårt på valet av trästomme, både utifrån ett kommersiellt perspektiv och det miljömässiga, säger Robert Wennberg.

Bild: Wingårdhs Arkitekter

Martinsons leverans av balkstomme och bjälklagsskivor består av 700 kubikmeter limträ och 2200 kubikmeter KL-trä. Efter årsskiftet 2022/2023 är planen att trästommen ska börja levereras.
– Vi tackar såklart för förtroendet, det känns riktigt inspirerande att få vara delaktig i ett projekt som sätter en ny standard och här kunde vi tidigt utforma detaljlösningar och strukturer för bästa möjliga väg framåt i projektet. Vi är bra på den här typen av produkt och känslan är att vi har vunnit stort förtroende både hos Balticgruppen och NCC, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons.

Balticgruppen anlitade tidigt Martinsons som konsult i systemhandlingsskedet för att hitta viktiga nycklar och göra processen rationell från början, sedan har NCC upphandlat i full konkurrens.
– Vi tänkte tidigt på fördelarna med att ta in Martinsons expertkunskaper och få ut mesta möjliga av en trästomme och veta vilka möjligheter och begränsningar vi hade att förhålla oss till. Det har känts jättebra med Martinsons och deras engagerade medarbetare som har erfarenhet från flera liknande projekt. Dessutom kommer träet från närliggande skogar med korta transporter som plus. Vi har redan hyrt ut över 80 procent av lokalerna och är övertygade om att trästommen bidrar till att det upplevs som attraktiva lokaler, säger Robert Wennberg.

Bild: Wingårdhs Arkitekter

 

Gå till vårt pressrum här för nedladdning av bilder.