Fler nomineringar än någonsin tidigare har kommit in till årets Träfluga, priset som delas ut av Martinsons till en person, en arbetsgrupp eller ett initiativ som bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året. I hård konkurrens har juryn valt ut tre finalister: Johan Fröbel, Svenskt Trä, Per Karnehed, Karnehed Design & Construction samt Skellefteås strategi för hållbart byggande i trä. Vinnaren offentliggörs i februari.

Motiveringarna för de nominerade är följande:

Johan Fröbel, Svenskt Trä:
”Som chef för teknik och handel på Svenskt Trä är han precis den branschföreträdare som medlemsföretagen önskar sig – engagerad, kunnig och med stor förståelse för både affär och utveckling. I nära och givande samarbeten med medlemmar och andra aktörer har Johan gjort stora insatser för det svenska träbyggandet.”

Per Karnehed, Karnehed Design och Construction:
”Som diplomerad fuktsakkunnig har Per en viktig roll för ett träbyggande med rätt kvalitet. Med kunskap, saklighet och sunt förnuft bidrar han till konstruktiva dialoger som höjer kunskaper hos både beställare och leverantörer. Per är en nyckelaktör som bidrar både till lyckade projekt och den fortsatta utvecklingen av träbyggandet.”

Skellefteås strategi för hållbart byggande i trä:
”När ansedda The Guardian kom till Skellefteå för att delta vid invigningen av Sara kulturhus kom den stort uppslagna artikeln att handla lika mycket om skolor, broar, parkeringshus och bostäder. Skellefteås framsynta idéer har lett till lyckade genomföranden, med det unika Träinnovationsklustret som motor för sektorövergripande samverkan.”

Priset består av en Träfluga samt en donation på 10 000 kronor i vinnarens namn till anhörighuset Hjältarnas Hus i Umeå, ett tillfälligt boende för familjer med barn som drabbats av svår sjukdom och som behöver behandling på Norrlands Universitetssjukhus.

Läs mer om Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se

Tidigare vinnare av priset:

2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter

2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA

2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand

* 2020 delades ingen Träfluga ut på grund av corona-pandemin.

Läs mer om priset på martinsons.se/traflugan