Ett flertal projekt som Martinsons varit delaktiga i har vunnit priser eller nominerats på branschgalor runt om i Sverige den senaste tiden. Martinsons levererade stommen till Lindholmens Gymnasium i Göteborg som utsågs till årets skol- och förskolebyggnad och levererade och monterade även stommen till Lidls butik i Visby som utnämndes till Årets Bygge 2021 inom kategorin industri/butik.

– Vi är stolta över att ha varit en del av de här projekten. De är bra exempel på ett modernt samhällsbyggande och kännetecknas av helhetssyn på funktion, utformning och hållbarhet, säger Jesper Åkerlund, vd på Martinsons Byggsystem.

Ytterligare ett flertal projekt som Martinsons levererat till vann också nomineringar, däribland två till det prestigefyllda Kasper Salin-priset som delas ut av Sveriges Arkitekter. 

Lidl Visby är den första butik som certifierats både i Sweden Green Building Councils (SGBC) Noll CO2 och Breeam SE 2017. Martinsons har levererat, konstruerat och monterat stommen i KL-trä och limträ till butiken som stod klar i juli 2020. Link Arkitektur ritade byggnaden. Priset som Årets Bygge delades ut av tidningen Byggindustrin tidigare i mars och anses vara ett av samhällsbyggnadssektorns mest prestigefulla priser.

Lindholmens gymnasium har ritats av KUB Arkitekter med Göteborgs Stad som byggherre. Byggnaden har fem våningar och en sammanlagd yta på över 11 300 kvadratmeter. Martinsons levererade stommen i KL-trä och limträ. Priset som årets skol- och förskolebyggnad delades ut i februari av Nohrcon och bland de nominerade till både detta och Kasper Salin-priset fanns även Kunskapshuset i Gällivare som också har en Martinsons-levererad stomme.

– Det är signifikativt att projekten som nominerats och vunnit sträcker sig från de nordligaste delarna av landet till de sydligaste. Det är en bra representation över det område vi verkar och den bredd av samarbetspartners vi har. Dessutom visar det på hur träbyggandets genomslag fortsätter att bli allt större, säger Jesper.

Mer information

Mikael Lindberg
Försäljningschef