Under 2018 byggde Martinsons upp kapaciteten på sina anläggningar i Bygdsiljum och Kroksjön samtidigt som verksamheten i Hällnäs avvecklades. Trots extraordinära kostnader av engångskaraktär på närmare 40 miljoner kronor redovisar koncernen en vinst på 112 miljoner och en omsättning på cirka 1,8 miljarder.
– Jag är nöjd med resultatet efter ett år där omställningen har fungerat bättre än förväntat och där vi skapat bra förutsättningar för vår fortsatta utveckling, säger koncernchefen Lars Martinson.

Koncernens resultat ökar därmed med över 90 miljoner kronor jämfört med föregående år, då resultaten jämförs utan extraordinära kostnader. Resultatet innebär även en vinstdelning till företagets medarbetare som omfattar fem miljoner kronor, eller cirka 7 000 kronor för en heltidsanställd.Den stora omställningen i produktionen har även medfört investeringar i Bygdsiljum på 100 miljoner kronor och ett omfattande rekryteringsarbete.

– Vi har rekryterat 100 nya medarbetare under året och det har underlättats av att de som jobbar hos oss gärna rekommenderar människor i deras närhet att söka sig till oss. Engagemanget hos medarbetarna är förstås oerhört värdefullt. 

Martinsons är verksamma på en bredd av marknader och har bland annat nått stora framgångar inom byggvaruhandeln där Beijer utsåg Martinsons till årets leverantör. På exportsidan har en tydlig marknadsstrategi varit framgångsrik. Företaget har även fortsatt stärka sin position som stomleverantör till den inhemska byggmarknaden.

– Inte minst limträ och KL-trä ligger i tiden som klimatpositiva produkter med stora möjligheter. Vi fortsätter rusta i alla delar av vår verksamhet, inklusive skogssidan. Att Västerbottens skogsägare delar vår syn på vad som är en ansvarsfull och bra användning av skogen är en förutsättning för vår verksamhet, säger Lars Martinson.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef
Martinsons
Tel: 070 – 666 07 12
lars.martinson@martinsons.se