Under Svenska parkeringsföreningens årliga konferens stod Martinsons som vinnare av årspriset 2019 för det uppmärksammade parkeringshuset Ekorren i Skellefteå.
– Det är hedrande och visar ett av många användningsområden för våra stomsystem i limträ och KL-trä, säger Robert Vikström, Account Manager på Martinsons, som tog emot priset på plats i Göteborg.

Parkeringshuset Ekorren har väckt stort intresse då det är Nordens första parkeringshus i trä. Huset, med en yta på 6 600 m2 inrymmer förutom butik och kontor 139 parkeringsplatser varav 81 ligger ovan entréplan. De övre parkeringsplanen är ljusa och välventilerade tack vare konstruktionen i KL-trä och limträ.

Motivering:
”Trä för framtidssäkert byggande
Med ett innovativt koncept för parkeringshus helt i trä och med fokus på hållbarhet och god miljö utmanar pristagaren bilden av det gängse parkeringshuset. Med utgångspunkt i trämaterialets egenskaper skapas nya upplevelser av parkering både inne och ute, och förutsättningar för ett hållbart byggande med låg klimatbelastning. En byggteknik som ligger helt rätt i tiden!”

Fakta Svepark
Svenska Parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag. Föreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer.