Martinsons Byggsystem har genomgått en kraftig expansion och behöver nu styra om och anpassa både bolaget och erbjudandet för att möta nya krav från marknaden. I samband med detta har Jesper Åkerlund, VD, och bolagets styrelse gemensamt beslutat att gå skilda vägar.

Jesper Åkerlund har med sitt starka engagemang och relationsbyggande bidragit till att ta Martinsons till en ledande position inom det moderna träbyggandet. Nu bedöms att bolaget är i behov av ny styrning.

– Jespers insatser i företaget har varit mycket värdefulla. Vi tackar och önskar honom lycka till i framtiden, säger Johan Padel, styrelseordförande för Martinsons Byggsystem och tillika affärsområdeschef för Holmen Trävaror som bolaget ingår i sedan oktober 2020.

Jesper Åkerlund har arbetat för Martinsons Byggsystem sedan 2016, först som marknadschef 2016–2017 och därefter som VD. Under hans ledning har företaget utvecklats till ett ledande managementbolag och stått bakom och levererat en rad projekt som rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Bland dem finns multiarenan IFU Arena i Uppsala, kontorspåbyggnaden Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad och senast det 80 meter höga Sara kulturhus i Skellefteå, som öppnade i början av september.

– Martinsons har banat vägen för ökat träbyggande samtidigt som vi har kommit en bra bit på vägen med att utveckla vår affär. Den resan fortsätter, men utan mig. Träbyggandet ligger helt rätt i tiden och intresset kommer med största sannolikhet att fortsätta öka. Företaget har god potential och nu lämnar jag över stafettpinnen till nya krafter, säger Jesper Åkerlund. 

Processen att rekrytera en ersättare inleds omgående. Lars Atterfors, styrelseledamot i Martinsons Byggsystem, träder in som tillförordnad VD tills ersättare tillsatts. Lars känner verksamheten väl vilket innebär att organisationen kan fortsätta sitt framåtriktade arbete med bibehållen fart.

Mer information
Johan Padel, styrelseordförande
Martinsons Byggsystem
070–214 82 44
johan.padel@holmen.com