Martinsons Byggsystem kan se tillbaka på ett positivt första halvår som bygger på flera lyckade partnerskap och upparbetade relationer.
– Det är hårt arbete på alla fronter som gör att vi kan klappa oss själva på axeln. Vi följer våra offensiva försäljningsmål trots en generellt svag byggmarknad och jag är övertygad om att det är vårt helhetskoncept och breda erbjudande som gör att kunderna ger oss ett stort förtroende i det här läget. Men det kommer inte av sig självt, det är frukten av långa samarbeten och att vi är värdeskapande i alla led för kunderna – både i stora som små projekt, säger Mikael.

Det är däremot tre större projekt som sticker ut under första halvåret varav två är industrifastigheter i Norrland där Martinsons levererar KL-trä och limträ samt står för montaget.
Saltlagret i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik är en unik satsning av Cinis Fertilizer som ska tillverka hållbart mineralgödsel av restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustrin. Byggnaden som blir ett saltlager får en trästomme av 1200 m3 KL-trä och 800 m3 limträ. Leveransen är planerad till hösten 2023.

I det andra stora projektet är staten byggherre och projektdetaljerna lyder däremot under sekretess. Första leverans blir i vinter och består av 1900 m3 KL-trä och 800 m3 limträ. Det tredje projektet är två fullstora ishallar till Landskrona varav en publikhall med träläktare för 500 åskådare och en träningshall. Byggnaden ska uppföras enligt miljöbyggnad Silver.
Martinsons kommer leverera 660 m3 KL-trä, 835 m3 limträ och 10 fackverk på 42 meter, varav första leverans sker i sommar.
– Vi har ett pågående förbättringsarbete där vi har tydliggjort vårt erbjudande till marknaden, samtidigt som vi är duktiga på att identifiera projekt och samarbetspartners där vi tillsammans skapar bra förutsättningar. Det börjar redan när vi får en förfrågan där vi ser över hur våra kompetenser kan komma mest till nytta för kunden och tillföra värde i processen, säger Marie Kauma, gruppchef för sälj på Martinsons.

Baserat på den stora andelen förfrågningar som kommer in till Martinsons finns det tydliga tecken som talar för ett trendskifte med större och större träbyggnader.
– Vi har ett starkt erbjudande för segmentet som nu växer där vi märker ett stort intresse för industrilager och offentliga byggnader. Det ligger helt rätt i tiden med effektiva byggsystemlösningar och det har skett något av ett skifte där beställaren bestämmer sig för att bygga större industrihallar i limträ. Med de skärpta hållbarhetskraven så blir det ännu mer attraktivt för våra kunder att välja stommar i trä och där har vi ett attraktivt produkterbjudande. När vi får vara den här värdeskapande experten som bidrar med konsulthjälp i tidigt skede, därefter projekteringsstöd och slutligen montage så kommer vi till vår fulla rätt, säger Mikael.