Martinsons är sedan länge ett väletablerat namn som under de senaste decennierna har kommit att starkt förknippas med hög kompetens och innovativ utveckling inom hållbart träbyggande. Med en ny logotyp och en ny visuell identitet tydliggörs kopplingen mellan Martinsons och Holmen.

– Det är viktigt eftersom den skapar starka värden, både för oss och Martinsons, men även för våra respektive kunder och samarbetspartners. I grunden handlar det om att bättre spegla hur nära våra affärer faktiskt är, där husen som byggs med Martinsons stommar blir tydliga och varaktiga bevis för de värden som skapas genom Holmens cirkulära affär, säger Ulrika Carlstein, kommunikationschef på Holmen Trävaror. 

Ulrika Carlstein, Kommunikationschef Holmen Trävaror. 

Upplevelsen av ett gemensamt uttryck
En av de viktigaste effekterna från Holmens förvärv av Martinsons är att man tillsammans har skapat en komplett värdekedja, hela vägen från frö och hållbart skogsbruk till färdigmonterad stomme. Med Holmen som en av Sveriges största skogsägare finns tillgången till råvara som i egna anläggningar sågas och förädlas till byggdelar i limträ och KL-trä. Detta kompletteras med Martinsons expertis inom alltifrån konsultation och projektering till projektledning och montage av byggsystemen.

– Möjligheten att lyfta fram och tydliggöra den här värdeskapande helheten är den största anledningen till att vi har tagit fram en ny visuell identitet. Martinsons kommer fortfarande ha ett eget uttryck, men färgskalor, typografi och grafiska element signalerar på ett naturligt sätt en nära samhörighet med Holmen, säger Marcus Bolander. 

Marcus Bolander, Brand Manager Martinsons.

Kraften går i bägge riktningar
Ett av de begrepp som regelbundet används i Martinsons kommunikation är ”Powered by Holmen” och som nu även befästs i den nya logotypen. Det är ett sätt att beskriva förhållandet mellan de bägge parterna, där en av framgångsfaktorerna är förmågan att ta tillvara varandras styrkor. Marcus Bolander berättar.

– Till stor del handlar det om den kraft som Martinsons hämtar i tryggheten hos en stor och respekterad aktör som Holmen. Men inom det segment som Martinsons lever och verkar fungerar det även i motsatt riktning, där Holmen tar tillvara kraften i den kunskap och erfarenhet inom träbyggande som Martinsons representerar. Om vi med visuella uttryck lyckas förmedla den gemensamma styrkan som vi erbjuder kan vi på ett ännu bättre sätt skapa värden för både oss själva och vår omvärld.

 

FAKTA
När Holmen sommaren 2020 förvärvade Martinsons valde man att behålla namnet för Martinsons Byggsystem, medan Martinsons sågverk, skogsavdelning och träavdelning införlivades under Holmens varumärke. Anledningen till att namnet Martinsons bibehölls för verksamheten inom byggsystem var den starka position inom svenskt träbyggande som bolaget har byggt upp genom åren.