Martinsons levererar KL-trä och limträ till den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Leveransen omfattar byggdelar till flera våningar i ett sexvåningshus med lägenheter, parkeringshus och handelsytor som ritats av Wingårdhs arkitekter. Bostäderna är certifierade enligt Svanen och handelsytorna kommer bli Green Buildings-klassade. Byggtiden är beräknad till två år.

– Vi valde trä av främst två aspekter. Huset har olika typer av verksamheter och därmed olika laster. Betongbjälklag hade inneburit fler pelare och det vill varken butikerna eller bostäderna ha. Det andra är det visuella, vi eftersträvar en ljus känsla och träet skapar en trevlig inramningsäger Mats Hansson, projektledare hos byggherren Aspelin Ramm.

Martinsons levererans består av KL-trä till lägenheterna på våning fem och sex samt limträ till parkeringshuset på våning två, tre och fyra.

Pedagogen Park består delvis av en gammal lärarhögskola som fastighetsägaren Aspelin Ramm köpte 2010 och rev ut invändigt för att anpassa för företag. I dag är det prisbelönta initiativet fullt uthyrt och nu påbörjas nästa steg med att införliva bostäder på området. Totalt kommer området att rymma 1 100 lägenheter.

– Vi är glada och hedrade att få vara delaktiga i Pedagogen Park. Vi kom in tidigt i projektet där visionen varit att bygga en hållbar stadsdel vilket gjort KL-trä och limträ till en naturlig del av profilen, säger Marie Kauma, Key Account Manager på Martinsons.

På bostadsvåningarna skapas en innergård med orangeri och växthus med utrymme för odling och mycket grönska på taket.

– Det är ett väldigt viktigt hus för hela stadsdelen, det blir hjärtat kan man säga. Vi vill sätta människan i fokus och skapa mötesplatser som känns tillgängliga och trygga, säger Mats.

Just frågan om social hållbarhet har fått allt större plats i Martinsons diskussioner med byggherrar och fastighetsägare.

– Byggnader ska inte bara ha låg klimatpåverkan, människor måste trivas och må bra i husen också. Det är en diskussion som växer i styrka både på marknaden och inom forskningen och som vi följer med stort intresse. En styrka hos oss är att vi kan bidra till byggnader som är hållbara ur alla perspektiv, säger Marie Kauma.

Aspelin Ramm har ambitionen att hållbarhet ska prägla hela stadsdelen. Det har man bland annat gjort genom att bygga så lite vanliga parkeringar som möjligt och istället underlättat för kollektivt resande, gång- och cykelvägar och laddare för elbilar.

Mer information
Marie Kauma, Key Account Manager
Tel. +46 914 208 50
marie.kauma@martinsons.se