När svenskt träbyggande visar upp sig på den internationella scenen i New York är det tre Martinsonsprojekt som lyfts fram.
– Martinsons är en viktig aktör som har satt Sverige på kartan och visat att det går att bygga innovativt i trä, säger Tove Dumon Wallsten på Sveriges Arkitekter.

Woodlife Sweden är ett projekt som drivs av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna. I projektet ingår ett 40-tal byggnader och formprodukter i trä. Tre av projekten, som man tycker bäst kännetecknar olika perspektiv på träbyggande, har valts ut och presenterats under arkitekturmånaden Archtober i New York.

De tre byggnaderna är Sara kulturhus i Skellefteå, Trikåfabriken i Stockholm, samt Strandparken i Sundbyberg. Gemensamt för alla tre projekt är att Martinsons har levererat stommen. Arkitekterna bakom byggnaderna är White (Sara kulturhus) Tengbom (Trikåfabriken) och Wingårdhs (Strandparken).

Visar på tre olika användningsområden

Sara kulturhus är med i en del kopplad till publika mötesplatser som kallas ”stadens vardagsrum”. Kontorspåbyggnaden Trikåfabriken handlar om arbetslivet och Strandparken är ett exempel på hur man kan fortsätta utveckla träbyggande som form för flerbostadshus.

Under etiketten Woodlife Sweden har organisatörerna hållit fem webinarier med ett hundratal deltagare vardera, där de nått ut till internationella arkitekter och andra aktörer i byggbranschen med stort intresse för träbyggandet. En tanke med projektet är att inte bara berätta om det byggda – utan också om olika delar kopplat till livet i träbyggnader.

Bygger varumärket Sverige

Jenny Bergström på Svenska institutet är projektledare för Woodlife Sweden. Hon menar att träbyggandet bygger Sveriges varumärke i världen.
– Vi har en ledande position inom fältet och jobbar för att synliggöra Sveriges styrkor, kreativitet och hållbarhetsarbete. De här projekten som vi lyft fram var klockrena på var sina sätt. Vi är stolta över att kunna visa upp att den kompetensen finns i Sverige och även hur vi tar hand om råvaran, säger hon.

Hon får medhåll av arkitekten Tove Dumon Wallsten, projektledare för satsningen på Sveriges Arkitekter. Sverige kan dock bli ännu bättre på att visa upp alla goda exempel och all kunskap som finns, menar hon.
– Jag tror att vi kan ha en roll att inspirera och visa upp goda exempel. Så att man får upp ögonen för vad vi kan och den innovation som drivs i den svenska träindustrin. Det är viktigt att lyfta samarbeten mellan arkitekter och träindustrin, och visa att man också är med och utvecklar samhällsbyggandet, säger hon.

”Tydlig utveckling”

Tove Dumon Wallsten tror att träbyggandet kommer att öka de kommande åren.
– Det är en tydlig utveckling nu att det finns ett enormt intresse för träbyggnation. Då är det viktigt att vi också visar hur vi tar hand om skogen på ett hållbart sätt. Jag tror att träbyggandet kommer att öka och det är bra att det gör det, som en del i en långsiktig samhällsutveckling, säger hon.

Till Archtober 2020 producerades tre filmer om projekten, du hittar dem via länkarna nedan: