Martinsons Byggsystem AB, 556056-5987, övertagande bolag med säte i Västerbottens län, Skellefteå kommun och Martinsons Byggsystem KB, 969705-9997, överlåtande bolag med säte i Västerbottens län, Skellefteå kommun.

Martinsons Byggsystem AB har beslutat att bolaget från och med 31 december 2019 ska överta all verksamhet som har bedrivits i Martinsons Byggsystem KB. Detta innebär att Martinsons Byggsystem AB kommer att överta kommanditbolagets samtliga tillgångar och skulder samt rättigheter och skyldigheter. I samband med övergången av verksamheten avser bolaget även att överta alla befintliga pågående avtal med kunder och leverantörer, inkluderat gällande garantiåtaganden och övriga åtaganden, tecknade i Martinsons Byggsystem KB. Med andra ord vill vi genomföra ett partsbyte där aktiebolaget blir avtalspart istället för kommanditbolaget.

Trots att partsbytet i praktiken inte innebär någon skillnad för er som avtalspart (eftersom AB:et har varit komplementär i KB:et och därmed svarat för KB:ets förpliktelser) förutsätter partsbytet formellt sett avtalspartens godkännande. Vi ber därför behörig firmatecknare att skicka ett mail eller brev till nedan angiven kontaktperson med ett godkännande av partsbytet.

För frågor, vänligen kontakta någon av nedanstående:

Jesper Åkerlund, VD
Riddaregatan 8
903 36 Umeå
070-950 05 90
Jesper.akerlund@martinsons.se

Linus Karlsson, Controller
Riddaregatan 8
903 36 Umeå
070-273 02 26
Linus.karlsson@martinsons.se