I slutet av 2020 kommer det att finnas en utlämningsplats i Umeå Östra Resecentrum för lokalproducerad mat. Den har byggts upp av Martinsons, som levererat KL-trä och limträ till projektet.

– Vi fick möjligheten att bygga med Martinsons Svanenmärkta KL-trä som är ett av de smartaste miljövalen att bygga med vilket är viktigt för oss. Inte minst för att det är ett material som kommer att betyda mycket för utvecklingen av framtidens hållbara städer, säger Daniel Remes, vd på Harvest.

Satsningen ska bidra till att Umeåbor ska kunna äta både gott och hållbart, oavsett säsong.
– Vi alla kan bidra till att uppnå FN:s 17 Globala mål. Utvecklingen av lokala livsmedelskedjor och hur vi globalt producerar, konsumerar och värdesätter mat kommer att ha en stor betydelse för hur vi uppnår många av målen, säger medgrundare Ellen Bergström.

Martinsons ser fram emot leveransen.
– Vi är ofta inblandande i byggprojekt som flerbostadshus, hallar och offentliga lokaler men det finns en stor mångsidighet i limträ och KL-trä vilket det här projektet är ett utmärkt exempel på. Att det dessutom innebär att vi får ytterligare ett tillfälle att visa hur vi förädlar Västerbottens skogar är ett extra plus, säger Jesper Åkerlund, vd på Martinsons Byggsystem.

Mathubben är ritad av arkitekten Emelie El-Habta på Collark.