Martinsons fick förtroendet att leverera limträ och KL-trä till den nästan 21 000 kvadratmeter stora logistikbyggnaden i Bålsta. Projektet är en av de största logistikanläggningarna i landet som byggts i trä och är vägvisande med sin ambition att bygga med så låga CO2-utsläpp som möjligt.
– Vi valde bort den traditionella stålstommen mot trä för att minimera klimatavtrycket, säger Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos byggherren Logicenters.
Detta är ett första försök där bolaget utforskat vägen till nettonollutsläpp under hela livscykeln och vad som är möjligt idag. Allt började med att Eva ifrågasatte hastigheten i företagets hållbarhetsarbete.
– Jag frågade mig själv: Gör vi tillräckligt? Går utvecklingen tillräckligt snabbt? Då bestämde vi oss för att genomföra ett projekt som kan gå i bräschen för en mer hållbar logistiksektor, säger hon.

"Fler följer i våra fotspår"
Projektet satte ribban väldigt högt från start.
– Det var relativt enkelt att identifiera de största källorna till CO2-utsläpp. Vi började med stommen; att bygga den i trä var inte så komplicerat som vi först hade trott. Trästommen bidrar starkt till projektets hållbarhetsprofil och idag är det fler som följer i våra fotspår, säger hon.

Genom att välja trästomme och Martinsons som leverantör, har projektet uppnått en CO2-reduktion på drygt 80 procent i stommen jämfört med traditionella metoder. Kärnan i CO2-besparingarna ligger i en kombination av traditionella metoder och ny teknik.
– Vi använde en trästomme med isolering av hampa, som är en CO2-bindande, biobaserad och förnybar isolering. Dessutom använde vi så CO2-snål cement som möjligt för grundläggningen, med tanke på de laster som strukturen måste stödja. Vi integrerade också solpaneler, värmepump med CO2 som köldmedium och batterilagring för att maximera energieffektiviteten.

50 procents minskning
Eva betonar vikten av proaktivitet inom branschen.
– Vi måste agera där politiken inte gör det. Genom att arbeta tillsammans med materialtillverkare och leverantörer kan vi påskynda omställningen. Det här projektet blev kostsamt, ja, men vi ville visa att det går lägga ribban riktigt högt och det är en investering i vår framtid och en nödvändig sådan, menar hon.

Med en inbyggd CO2-minskning för material på totalt drygt 50 procent jämfört med
standardbyggnader ser hon och Logicenters fram emot att fortsätta leda vägen mot en mer hållbar logistiksektor.