Det blev Linköping som kammade hem priset som Årets Trästad vid konferensen Stora Trähus som genomfördes i Stockholm under tisdagen. Priset delades ut av Holmens vd Henrik Sjölund.
En av programpunkterna vigdes åt Sara kulturhus i Skellefteå där Martinsons berättade om hur den unika byggnaden uppstod.

Priset Årets Trästad delas årligen ut av branschtidningen Nordisk Träteknik, NTT, i samarbete med en ledande aktör inom träbyggande. I år var det Holmens tur. Juryns val föll på Linköping som under flera år haft visioner, och också varit beslutsamma, i frågan om modernt träbyggande. Kommunen har bland annat en policy för ökat träbyggande och har under senare år genomfört ett antal större träbyggnadsprojekt inom flera användningsområden, som bostäder, offentliga byggnader och kommersiella byggnader.

Inför en stor skara träentusiaster på konferensen betonade prisutdelare Henrik Sjölund, Holmens vd, vikten av att vi måste bli fler som berättar om skogens viktiga roll i klimatomställningen, om att vi odlar och skördar träd för att bygga klimatsmarta hus och byggnader.

Hållbarhetschef Linda Malmén, stadsarkitekt Erik Adolfsson, miljöplanerare Mikael Sonesson och Lars Vikinge (C), tf ordförande för samhällsbyggnadsnämnden från Linköpings kommun tar emot priset priset från Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund.

En av punkterna på programmet handlade om Sara kulturhus i Skellefteå som fått stor internationell uppmärksamhet under sitt första år. Martinsons vd Joakim Gustafsson och Brand Manager Marcus Bolander intog scenen och talade under rubriken "Så byggde vi världens mest avancerade trähus". De berättade om resan för Sara kulturhus och hur det blev ett lyckat byggprojekt.

Förutom Joakim Gustafsson (till vänster i bild) och Marcus Bolander (till höger i bild) deltog även Stig Axelssom, försäljningschef, i juryarbetet.

Motivering för Linköping som Årets Trästad i Sverige 2022:

”Linköping har under flera år visat stor beslutsamhet i frågan om modernt träbyggande. Stadens policy för ökat träbyggande från 2021 visar tillsammans med ett antal genomförda projekt att man menar allvar. Ett exempel på konkret projekt är stadsdelen Vallastaden, där Linköping på flera sätt underlättat för träbyggande och där man uppmuntrat till nytänkande i flera trähusprojekt. Ett annat exempel på nytänkande är Sveriges första runda flerfamiljshus i trä, Valla Berså.

Tillsammans med den politiska ledningen har bostadsutvecklare och byggföretag i Linköping visat vilja och engagemang för att utveckla byggandet i en hållbar riktning. En ytterligare styrka för staden har varit Linköpings Universitet, där inte minst träbyggandets fördelar för hälsa och inomhusklimat har varit i fokus under lång tid. Utöver bostadshus har Linköping även visat att kontorshus, som Magasinet i Ebbepark, och offentliga byggnader som Tinnerbäcksbadet med fördel kan byggas i trä”.

 

Tidigare pristagare av Årets Trähus är Växjö, Skellefteå och Uppsala. Priset består varje år av ett träkonstverk.