Martinsons har levererat fackverk till Tinnerbäcksbadet i Linköping. Ett spektakulärt bygge där spännande arkitektur inramas av fackverk i limträ som mäter 42 meter.
– För vår del var valet av material viktigt. Stål rostar, betong är tungt och skrymmande och hade gett sämre överblick av simhallen, säger Christian Dahlén, projektchef hos Lejonfastigheter och beställarombud för byggherren Linköpings kommun.

Även i Örnsköldsvik satsar kommunen på ett badhus i trä.

Den nya simhallen i Linköping, med en bruttoarea på 21 730 kvadratmeter fördelat på fyra våningar, har ritats av danska 3XN Arkitekter. Fastigheten innehåller bland annat en 50 meter lång simbassäng, åskådarläktare, samt flera mindre bassänger, gym och relax. Serneke upphandlades som generalentreprenör på totalentreprenad av Linköpings kommun. Byggherren har själv tagit fram idén om de långa bärande fackverken i trä.
– Alla som kommer in i lokalen för 50-metersbassängen tycker att träfackverken är gigantiska och ger en spatiös volym. Träkonstruktionen ger en luftig och visuellt transparent anläggning som dessutom är en svensk och hållbart gångbar produkt. Den klarar också hårt ställda krav på spännvidder där vi kan ha 42 meter utan pelare som skymmer sikten, säger Christian Dahlén på Lejonfastigheter.

Martinsons leverans bestod av 24 fackverk som utgör takstolar där de längsta på 42 meter speciallevererats i två delar. Utöver det tillkom cirka 700 åsar och omkring 150 sekundärbalkar. De långa fackverken monterades på plats av Martinsons som lyfte dem direkt av lastbilen på de förmonterade bultgrupperna.
– Det är en ganska komplex helhet, från det att vi projekterar in millimeterpassning på fackverken till att de ska passa direkt vid monteringen. Vi pratar om väldigt små toleranser men tillsammans med Sernekes betongarbeten gick det bra, säger André Rönnqvist, projektchef på Martinsons.

Träet är en perfekt produkt till en fuktig miljö som badhus.
– Det klarar sig helt utan behandling i badhus, här har träet lackats men det är mer ur en flamskyddande funktion. Precis som med alla material gäller det att ha rätt skruv och smiden för den fuktiga miljön men träet i sig är väldigt passande här, säger André.

Det är också något man tagit fasta på i Örnsköldsvik där kommunen bygger en helt ny simhall kopplas samman med äventyrsbadet med en 19,4 meter lång skywalk med fackverk, golv och tak i KL-trä. Bassängen blir 25 meter och taket bärs upp av solida och synliga sadelbalkar i limträ och som mäter nära 2 meter i höjd för att klara spännvidder och laster.
– Örnsköldsviks kommun har varit delaktiga tillsammans med arkitekten Afry i utformningen och valt mycket trä. Känslan över hela projektet är att det är ett framtidsbygge, säger Jonas Axelsson, projektledare på Martinsons.

Schaktningsarbeten har påbörjats och montaget planeras under första kvartalet 2023.