I somras slöt Holmen avtal om att förvärva Martinsons. Konkurrensverket är nu klar med sin granskning av förvärvet och har beslutat att godkänna det. Sammanslagningen kan därmed träda i kraft 1 oktober.

Johan Padel, affärsområdeschef för Trävaror hos Holmen och ytterst ansvarig för sammanslagningen, är glad:

– Det känns fantastiskt bra att vi nu med fullt fokus kan arbeta med att få till den bästa mixen av Holmen och Martinsons. Det är ett arbete som kommer att ta tid så för närvarande och tills vidare är det ”business as usual” som gäller. 

Även hos Martinsons är beslutet välkommet.

– Sedan förvärvet blev klart har vi jobbat mot målet att gå samman och det känns förstås bra att vi kan fortsätta framåt enligt plan, säger Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.

I och med förvärvet skapar Holmen möjligheten att förädla stor del av råvaran från egna skogar i egen industri och får en stark position på virkesmarknaden i norra Sverige. Samtidigt får Martinsons en ny stark och långsiktig ägare som kommer att fortsätta utveckla verksamheten och förstärka positionen inom träförädling och träbyggande.

Även Sören Petersson, affärsområdeschef för Skog inom Holmen, uttrycker glädje över att affären är klar:

– Jag har alltid varit imponerad av Martinsons framåtanda och utvecklingsförmåga och jag ser flera fördelar med förvärvet av Martinsons. Vi stärker vår position på virkesmarknaden i norra Sverige och skapar en plattform för fortsatt industriell utveckling, samtidigt som vi förvärvar kunskap och ledarskap inom avancerat träbyggande.

– Med den gedigna kunskap och erfarenhet som finns i både Holmen och Martinsons, ser vi fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till ett ökat träbyggande, som är en viktig del av lösningen på klimatutmaningen, avslutar Johan Padel.