Holmen beslutade nyligen att investera i en ny CNC-fräs vid Bygdsiljums Sågverk, vilket möjliggör en ökad kapacitet med 50 % inom produktionen av KL-trä. CNC-fräsen kommer att användas bland annat för att göra urtag för fönster och dörrar i byggelement av KL-trä. För Martinsons, vars byggsystem till stor del inkluderar KL-trä från anläggningen, medför investeringen flera positiva effekter.

– Den utökade kapaciteten är självklart viktig och ligger helt rätt i tiden för oss, eftersom vi därigenom kan möta den tilltagande efterfrågan på våra byggsystem. Dessutom säkerställs kvaliteten på byggelementen i KL-trä, vilket gör att vi kan fortsätta leva upp till de högt ställda förväntningarna hos våra kunder, säger Martinsons vd Joakim Gustafsson.


Joakim Gustafsson, vd Martinsons Byggsystem

Den nya CNC-fräsen tas i drift våren 2024 och Joakim Gustafsson ser fram emot att kunna ta tillvara möjligheterna till mer avancerade bearbetningsmöjligheter av KL-trä på Holmens anläggning i Bygdsiljum:

– Vi strävar ju hela tiden efter att bli en ännu bättre leverantör och samarbetspartner i våra projekt. Genom att vi ingår i en trygg värdekedja, där varje enskild faktor har optimerats, kan vi fortsätta att bidra till träbyggandets utveckling i Sverige.