Användandet av trä fortsätter att växa i Kina, något som också gjort att Martinsons närvaro på marknaden ökat. Det senaste exemplet är den 55 kilometer långa bro som knyter samman Kina med Hong Kong och Macau och som är världens längsta. Martinsons står via en kund för leveranser av västerbottnisk furu till en av brons utkiksplatser.

– De säljer impregnerat virke och har en tydlig hållbarhetsprofil. Att trallen är gjord av västerbottnisk furu och att vi finns med som leverantör är något som både de och vi är väldigt stolta över, säger Kenneth Wallin, vd för Martinsons Trä.

Intresset för och användningen av trä ökar i Asien i allmänhet och i Kina i synnerhet. Från att mest ha använt materialet i möbelproduktion vänds blickarna allt mer mot hus- och byggnadsproduktion i trä. Det är en utveckling som går hand i hand med landets trävaruimport som under de senaste tio åren ökat från tre miljoner kubikmeter till cirka 25 miljoner kubikmeter, enligt uppgifter från Danske Bank. Ryssland står för största delen av exporten men även svenska sågverk ökar stadigt sina leveranser.

– När det gäller just frågor om industriell och teknisk utveckling är Kina ett land som hela världen håller koll på. Det är en växande marknad som blir allt viktigare för oss i takt med att både intresset för och kunskapen om materialet ökar, säger Kenneth Wallin.

Den 55 kilometer långa bron, som slingrar sig både under och över vatten, har tagit ungefär 10 år att bygga. Leveransen består av totalt 900 m3 impregnerad trall. Utkiksplatsen där trallen används omfattar också café och restaurang.

 

Mer information

Mikael Lindberg
Försäljningschef
Tel. +46 70 34 30 198