Bostadsminister Per Bolund (MP) gör ett digitalt studiebesök i Västerbotten imorgon, onsdag. Ministern får bland annat veta mer om KL-trä och intressanta träbyggnader samt göra en rundvandring på Martinsons produktionsanläggning i Bygdsiljum. 

Fokus ligger på hållbart samhällsbyggande under Per Bolunds besök. Ministern lyfter fram ett ökat byggande i trä som en viktig del i att nå klimatmålen för Sverige. 

– Träbyggande har en viktig roll att spela i det framtida samhällsbyggandet, det kommer ha en betydande roll för att minska vår klimatpåverkan. Jag ser fram emot att kunna göra ett digitalt besök hos Martinsons och få höra mer om hur de arbetar med trä i en industriell process, säger bostadsminister Per Bolund.  

Besöket på Martinsons inleds med att Per Bolund får veta mer om byggande med KL-trä, korslimmat trä, och en inblick i arbetet med att uppföra Sara Kulturhus i Skellefteå som kommer att bli Sveriges högsta träbyggnad vid färdigställandet 2021. Därefter får ministern en rundvandring i produktionsanläggningen i Bygdsiljum.

– Träbyggandet har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhällsbygge. Vi ser fram emot att få berätta mer om hur vi på Martinsons arbetar för att förädla skogsråvaran och utveckla stommar i KL-trä och limträ, säger Daniel Wilded, affärsutvecklare på Martinsons.

Martinsons har konstruerat, levererat och monterat stommar till många av Sveriges mest profilerade träbyggnadsprojekt. Bland dem finns förutom Sara Kulturhus i Skellefteå även leveransen av stommen till Magasin X i Uppsala, som med sina uthyrningsbara ytor på 11 500 kvadratmeter blir Sveriges största kontorshus i trä. Dessutom har företaget även levererat att stort antal skolor, förskolor, idrottshallar, flerbostadshus och påbyggnader till orter runt om i hela Sverige.

Program för Per Bolunds digitala besök i Västerbotten:
10.00-11.30 Studiebesök Martinssons i Bygdsiljum 
12.00-13.00 Möte med MP Västerbotten 
13.00-14.00 Informationsmöte Sara Kulturhus i Skellefteå

För mer information
Daniel Wilded
affärsutvecklare, Martinsons
070-285 55 14
daniel.wilded@martinsons.se

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Finansdepartementet
073-5092605
hanna.bjornfors@regeringskansliet.se