Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas ut av Martinsons till en person, arbetsgrupp eller ett initiativ som har bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus i Umeå i pristagarens namn. Byggdialog kommer på eget initiativ att skänka ytterligare 10 000 kronor.
– Det känns riktigt bra att gratulera Byggdialog som vinnare av Träflugan. Det är de som faktiskt befinner sig ute på byggarbetsplatserna och har direktkontakt med beställarna som sitter på en stor del av nyckeln när Sverige ställer om till ett mer hållbart byggande. Här har Byggdialog som utförare varit en möjliggörande kraft med sitt transparenta arbetssätt, inte minst när det kommer till att hjälpa det offentliga att ta hållbara beslut och bygga mer i trä, säger Joakim Gustafsson, vd på Martinsons Byggsystem.
– Att vi blir uppmärksammade på det här sättet är såklart en bekräftelse på att vår långsiktiga strategi fått genomslag. Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbart byggande och hitta nya lösningar tillsammans med våra kunder, hela vår arbetsmodell är en mycket passande plattform för det, säger Magnus Linder.

Byggdialog har verksamhet från Karlstad ner till Kalmar och Varberg i söder och Skellefteå i norr. De har i dag omkring 320 medarbetare, där arbetsstyrkan är cirka hälften tjänstemän och hälften yrkesarbetare. Det hållbara byggandet löper som en röd tråd genom verksamheten där alla har gått en intern hållbarhetsutbildning där man valt att hålla fokus på åtta principer som omfattar såväl hälsa som kompetens och klimatpåverkan. Man är också delaktig i flera utvecklingsforum för hållbart byggande och träbyggnation för att ta del av ny kunskap och bidra till utvecklingen.
Man har även en intern akademi med olika återkommande utbildningsmoduler varav ett tvådagarspass avhandlar träbyggnader.
– Vi har många medarbetare med blandade erfarenheter, både 40 år inom yrket och de som nyligen kommit från utbildning. Tillsammans bildar det en intressant mix av kunskaper som vi vill använda i syfte att lära varandra, menar Magnus.

Byggdialog har sedan starten 2007 jobbat med partnering, något man var bland de första i Sverige att jobba med på den tiden. Det har varit en framgångsfaktor att involvera alla intressenter och hela leverantörskedjan från start till mål för att komma åt den kunskap som behövs för att lösa de olika utmaningar som beställare står inför. Nästan alla deras kunder kommer från offentlig verksamhet.
– Vi bygger oftast för skattepengar och därför är det viktigt för oss att ta hänsyn till både budget och beställarens önskemål. Det vi kan göra är att informera så tidigt som möjligt om olika stomtyper, lägga fram fakta om trä och utifrån projektet utreda vad som passar bäst. Det har skett en förändring och många beställare tänker på trästomme i ett tidigare skede idag. Tidigare var det kanske lätt att fastna i gamla hjulspår och låsa sig för en sorts byggnad redan i programhandlingsskedet, vilket kunde omöjliggjöra en kursändring till trästomme, säger Magnus.
– Många gånger är det ekonomi som är den stora frågan, där har vi haft en klyfta tidigare men nu kan trä vara billigare och fullt jämförbart med stål och betong och det är nog en anledning till att många vågat sig på trä. En önskan att minska sin klimatpåverkan och viljan att använda lokala producenter har också drivit på, men även tryggheten i leveranser av trä är en viktig faktor, menar han.

Övriga nominerade till Träflugan var Tomas Nord, forskare på RISE, och Göteborgs stad.

 

Juryns motivering:

”Byggdialog har som mål att skapa en effektivare och mer hållbar byggprocess för planeten, samhället och ekonomiskt. Med den inställningen som grund har de blivit en modig och kompetent möjliggörare för träbyggandets utveckling på den svenska byggmarknaden. Dessutom är Byggdialog Sverigeledande entreprenörer inom partnering, där ett transparent arbetssätt har bidragit till att förverkliga en lång rad offentliga beställares projekt inom bland annat skolor och förskolor.”

Detta är Hjältarnas hus

Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom. Hjältarnas hus ägs av Region Västerbotten och drivs och förvaltas av föreningen Hjältarnas hus.

Tidigare vinnare av priset:

2021: Per Karnehed, fuktexpert, Karnehed Design och Construction

2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter

2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA

2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand

 

* 2020 delades ingen Träfluga ut på grund av corona-pandemin.