David Carlsson, VD och koncernchef för Balticgruppen, förklarar att kontorshuset på Östra Station är en del av företagets strategi för att bidra till minskade koldioxidutsläpp – hållbarhetsfaktorn har starkt bidragit till byggnadens fulla uthyrning långt innan dess färdigställande. De första inflyttningarna sker innan sommaren 2024.
– I dialoger med hyresgästerna har trästomme och de höga miljöbyggnadskraven varit viktiga parametrar. Det är så det ser ut i dag, hyresgästerna prioriterar ett ekologiskt och socialt ansvar och hög innovation i arbetsmiljön. Träet skapar också en attraktiv och hälsosam arbetsmiljö, säger David. Kontorsbyggnaden var fullt uthyrd cirka ett år innan byggnaden färdigställdes, något som han betraktar som exceptionellt i den här typen av projekt, som delvis byggs på spekulation. Här ska hyresgäster som NCC, Coop Nord, Skatteverket, Telia och Norrtåg husera.

– Normalt sett startar man kontorsprojekt när ungefär 50–70 procent av lokalerna är uthyrda. Vanligtvis finns det 10–20 procent lediga ytor när byggnaden står klar, och det sista hyrs ut under pågående drift, vilket kan ta ytterligare två-tre år.

Rätt material på rätt plats
Vasakronans innovativa kontorsbyggnad Magasin X i Uppsala, som Martinsons också levererat trästomme till, blev en förebild för Balticgruppen. Efter ett par studiebesök, där Martinsons deltog, var vägen utstakad.
– Vi blev inspirerade av att bygga med trästomme och att tillämpa rätt material på rätt plats. Här gick det att göra sju våningar i trä och tre med klimatförbättrad betong samt en källarvåning. Betongen var primärt för att minska stomljuden från gymmet att färdas uppåt, säger David.

Kontorsbyggnaden har uthyrningsbar yta på cirka 10 000 kvadratmeter.
Östra Station blir ett kvarter där man kan arbeta, leva och njuta. Med faciliteter som gym, restaurang, och handelsplatser i kvarteret, erbjuder Östra Station en integrerad vardag där balans mellan arbete och fritid främjas.
– Vår vision är att skapa kvarter som vibrerar av liv, där man inte bara kommer för att arbeta utan även för att leva och trivas, säger David.
I första etappen byggs även ett bostadshus med en livsmedelsbutik och frisör i bottenvåningen.

Hållbar stad - hållbar livsstil
Balticgruppen vill att Östra Station ska bli en förebild för framtida urban utveckling och ett sätt att knyta ihop centrum med universitetsstaden. David framhäver att projektet integrerar befintlig stadsinfrastruktur, vilket stärker Umeås ställning som en hållbar stad.

– Vi arbetar för att Östra Station ska vara ett exempel på hur man kan leva och arbeta hållbart. Det är viktigt att vi erbjuder faciliteter som uppmuntrar till en mer hållbar livsstil, där byggnaderna och infrastrukturen omkring ger förutsättningar för detta, säger David.

– Vi har försökt titta på allt som kan bidra till och hjälpa umeåborna att göra fler hållbara val i sin vardag. Det kan vara små men viktiga detaljer i bekvämligheter som varma cykelplatser och omklädningsrum i källaren. Men dagens hyresgäster prioriterar lika mycket att det ska vara trivsamma lokaler att vistas i, där träet lyfter upplevelsen, säger han.

 

Läs tidigare nyhet om projektet här: Nytt landmärke i trä när Umeå expanderar | Martinsons