I och med den utökning av verksamheten som planeras vid anläggningen i Kroksjön så inbjuds här till ett avgränsningssamråd. Direkt berörda samt berörda myndigheter ombeds skriftligen inkomma med synpunkter på de frågor som anses särskilt viktiga att lyfta i miljökonsekvensbeskrivningen.

Kompletterande innehåll finns att ladda ner här:

Avgränsningssamråd i Kroksjön 2019

Samråd Bilaga 1

Samråd_bilaga_2

Skriftliga synpunkter skickas senast den 31 augusti 2019 till info@martinsons.se eller 

Martinsons Såg

Kroksjön 14

931 95 Skellefteå

Med vänlig hälsning, 

Martinsons Såg, Kroksjön