I dag har Andreas Holmgren fått ta emot Träflugan på plats i Malmö där han verkar. Träflugan delas ut till någon som bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året.

– Det känns fantastiskt hedrande! Vi har en vinnande gemenskap bakom LFM30, och jag känner både tacksamhet och ödmjukhet över att få ta emot detta pris för allas vägnar. Det är vårt kollektiva arbete som gjort den här förflyttningen. Många har investerat otaliga timmar och massor av energi i detta arbete genom åren, med deltagande i olika forum och sammanhang, säger han.

Andreas målmedvetna engagemang för klimatet tog fart under studietiden i Lund och accelererade i Malmö som verksam i flera samverkanskluster där han varit en viktig kugge i att bygga nätverk och dela kunskaper. Andreas strategiska arbete och insats gjorde att LFM30 tog avstamp 2018.

– Jag är oerhört tacksam och stolt över vad vi har åstadkommit när vi har byggt upp vår kompetens som en gemenskap inom branschen. Det har skett betydande framsteg på kort tid, säger Andreas som till vardags är hållbarhetschef på byggföretaget Treano i Malmö.

LFM30 är en branschdriven lokal färdplan som går långt förbi de etablerade målen och lagstiftningen. Den strävar mot att uppnå klimatneutralitet i byggsektorn 15 år före den svenska klimatlagen och andra nationella branschplaner. Sedan starten för fem år sedan har 215 aktörer anslutit sig till LFM30.

– Det är en imponerande siffra som visar på det stora engagemanget inom bygg- och anläggningssektorn, som Andreas och LFM30 lyckats skapa. Vi ser hur det banar väg för en mer hållbar bygg- och anläggningssektor och LFM30 fungerar även som en inspirationskälla och förebild för andra städer och regioner. Genom att minska koldioxidutsläppen i alla material är LFM30 en föregångare och modell för hållbarhetsarbete i branschen, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons, som är en del av Holmen.

– Vi i juryn valde mellan tre framstående kandidater, alla vars visionära arbete har haft en betydande inverkan på vår bransch. Det görs så mycket starka banbrytande lösningar som är bevis på att innovation, hållbarhet och visionärt ledarskap kan gå hand i hand för att skapa en bättre framtid för oss alla, säger Mikael.

I dagsläget är ett 20-tal skarpa pilotprojekt påbörjade inom LFM30. Planen är att medlemmarna ska driva över 40 klimatneutrala projekt inom loppet av tre år.

– Närmast i tid är att alla byggherrar ska ha startat ett skarpt projekt i verkligheten innan 2025, som klarar högt ställda ambitioner på låg klimatpåverkan till rimlig kostnad. Detta kommer att sätta fart på hela branschen och leda till mer konkurrenskraftiga priser. Det som var kostsamt igår blir överkomligt imorgon, säger Andreas.

Insatsen från Andreas har inspirerat och engagerat andra att ta del av deras kunskap och erfarenhet. Denna positiva utveckling har inte bara spridit sig inom Sverige utan även börjat göra avtryck internationellt.

– Vi har haft flera givande studiebesök och välkomnat representanter från Malmö stad som delat med sig av vårt arbete till andra länder. Kan vi gå i fronten och visa vägen för fler initiativ så är ingen gladare än oss, säger Andreas.

Lunds kommun har också anammat metoden från LFM30, och under de senaste åren har även Växjö och Kalmar samarbetat med Goda Hus, föreningen för Energieffektiva och hållbara byggnader i Sydost, för att testköra enligt LFM30-modellen.

Juryns motivering:
”Andreas Holmgren är den brobyggande och visionäre katalysatorn bakom LFM30, klimatinitiativet med målet att bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska ha ett netto noll CO2-utsläpp 2030. Redan har över 200 aktörer anslutit till LFM30 och samtliga ska halvera sin klimatpåverkan till 2025. Med inställningen att göra hållbarhet till en naturlig del av affären fungerar LFM30 som en inspirationskälla för hela branschen och det var Andreas Holmgrens initiativkraft som tände gnistan.”

Träflugan:
Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas ut av Martinsons till en person, arbetsgrupp eller ett initiativ som har bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus* i Umeå i pristagarens namn.

Övriga nominerade till Träflugan var:

  • Peter Skogh som varit en visionär ledare i förverkligandet av Tekniska museets nya vetenskapsteater Wisdome Stockholm.
  • Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som står bakom Stockholm Wood City, världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä.

Tidigare vinnare av priset:
2022: Byggdialog
2021: Per Karnehed, fuktexpert, Karnehed Design och Construction
2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter
2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA
2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand
(2020 delades ingen Träfluga ut på grund av corona-pandemin)

* Detta är Hjältarnas hus
Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för de barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom. Hjältarnas hus ägs av Region Västerbotten och drivs och förvaltas av föreningen Hjältarnas hus.