Holmens styrelseordförande och huvudägare Fredrik Lundberg, och hans dotter, Louise Lindh, ledamot i Holmens styrelse, besökte häromdagen Martinsons anläggningar i Kroksjön och Bygdsiljum. Besöket blev en positiv upplevelse för både dem och personalen.

I samband med besöket i Västerbotten fick Fredrik Lundberg och Louise Lindh också en rundvandring i Sara Kulturhus i Skellefteå, som med sina 20 våningar blir ett av världens högsta trähus, och till vilket Martinson levererar byggdelarna. Det imponerade på besökarna:
– Träbyggande ligger väldigt rätt i tiden och Martinsons har bidragit starkt till detta. De har gjort ett gediget arbete. Det är något vi ska förvalta och utveckla vidare i Holmen, sa Fredrik Lundberg.

I och med förvärvet av Martinsons har Holmen nu fem sågverk. Det innebär goda möjligheter att ta tillvara betydelsefulla erfarenheter och att lära av varandra.

– Martinsons är ett välskött familjeföre- tag med många engagerade medarbetare. Dessutom verkar de ha en kultur som jag känner igen från Holmen. Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen för Martinsons i Holmen-familjen, sa Louise Lindh.