När Karl Martinson 1929 köpte ett ambulerande sågverk som hans son Sigurd åkte runt med i bygden kring Bygdsiljum gjorde han det för att han såg möjligheterna. Både i trä som material och i fördelarna av att använda nytänkande tekniska lösningar. Det fanns ett lokalt behov av den typen av tjänster och potential att utveckla verksamheten. Självklart kunde han inte veta att han i och med detta la grunden för det som nio decennier senare skulle vara en koncern med branschledande spetskompetens inom modern träbyggnadsteknik. Redan då visade Karl Martinson prov på den Martinsonsanda som sedan har kommit att genomsyra företaget genom åren.