En viktig faktor för att leva upp till ambitionerna om hållbarhet är de sociala aspekterna. Att ta chansen att bidra till ett samhälle där vi minskar klyftorna istället för att förstärka dem. Därför engagerar vi oss i initiativ som gör livet i vår region bättre. Både i det större och det lite mindre perspektivet.

Precis som andra måste vi göra prioriteringar i hur vi använder våra medel och har valt att fokusera på regionen där vi verkar. Vi tror att det är här vi har bäst förutsättningar att välja initiativ där kan göra bra nytta. Det är därför vi satsar på bland annat industriutbildningar och ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä.

Ett annat bra exempel på ambitionerna att ta socialt ansvar är vårt engagemang i det lokala föreningslivet. För oss är det en självklarhet att barn och ungdomar ska få ha en meningsfull fritid även på mindre orter. Främst satsar vi på breddsponsring inom idrott och kultur, men vi är även positiva till samarbeten inom områden som samhällsbyggande, skog och miljö.