En av de saker som vi på Martinsons är allra stoltast över är att vi verkligen tar tillvara virket från Västerbottens skogar och skapar lösningar som gör skillnad. Kvalitetsråvaran från skogarna runt omkring oss är grunden för vår verksamhet och att behandla råvaran med respekt är en förutsättning i arbetet med att bygga ett framtidssäkert och hållbart samhälle.

Därför är det naturligt för oss att främja hållbart, långsiktigt skogsbruk, genom att alltid ta hänsyn till såväl biologisk mångfald som skogens tillväxt och framtida värde. 

All skog som Holmen avverkar uppfyller riktlinjerna inom controlled wood. Dom jobbar tillsammans med lokala entreprenörer och bygger långsiktiga, djupa relationer som främjar kvalitetsfokus mot gemensamma mål. Dessutom är Holmen en drivande aktör i branschgemensamma forum och tar kontinuerligt initiativ för att fortsätta utvecklingen av ett hållbart skogsbruk.

Det är bara växande skog som lagrar koldioxid och genom att avverka och plantera nya träd minskar mängden koldioxidutsläpp. Med ett hållbart skogsbruk i ständig utveckling skapas förutsättningar för regionens skogsägare att säkra skogens framtida värde, samtidigt som de spelar en viktig roll för vårt framtidssäkra samhällsbyggande.

 

Läs mer om Holmen skog