Klimataspekten är självklart en viktig faktor inom framtidssäkert träbyggande av ett hållbart samhälle. Vi är positiva till att det ställs höga krav på alltifrån transporter och byggmetoder till val av byggmaterial och miljömedveten långsiktighet. Det gör att vi hela tiden måste fortsätta utvecklas och leva upp till ställda miljömål. Eller ännu hellre överträffa dem.

Vårt erbjudande är antagligen det tydligaste beviset för att vi är på rätt spår. Vi jobbar bara med byggkomponenter som framställs ur förnyelsebar råvara i en process med minimal klimatpåverkan. Dessutom används restprodukterna som biobränsle. Holmens anläggningar som producerar byggprodukterna är certifierade enligt ISO 14001 och flera av deras produkter är CE-certifierade. Vi har via Holmen även möjlighet att leverera PEFC och FSC® (FSC® – C104016)-certifierade produkter, om kunden väljer att beställa det.

Som en naturlig del av kretsloppet binder trävarorna koldioxid under hela sin livslängd. Och till skillnad från material som tillverkas av fossila resurser lämnar de inte outplånliga spår efter sig i naturen. Varje år är tillväxten i de svenska skogarna 30 miljoner m3, vilket motsvarar ett flervåningshus i trä var femte minut.

Vi måste hela tiden ta hänsyn till den verklighet som våra kunder och samarbetspartner lever i. Det är många som har höga miljöambitioner och genom att samtidigt leva upp till krav på funktion och totalekonomi kan vi på allvar erbjuda smarta klimatval. Vi drivs av övertygelsen att vi genom samarbete och målfokuserat kunskapsutbyte inom branschen kan vända trenden och bidra till att mildra de negativa klimateffekterna.